Määritelmät (Oleminen) 2018-04-20 16:23

Kuvaus:

Olemisen käsitteiden määrittelyt.

Ks. myös rinnakkaisten tarkastelutapojen määritelmät: välittyneisyys (fenomenologinen), ristiriita (dialektinen).

Käsitteistä oleminen ja välittyneisyys ovat itsessään linkittyneitä. Yksilö taas on linkki olemisen ja ristiriidan välillä.

Oleminen konsultoi välittyneisyyttä ja ristiriitaa tietääkseen missä on.

Oleminen

Konkreettisen olemisen käsitteitä.

Oleminen

Autenttinen olemassaolo jossa hätä ei ole päällimmäinen, mutta alati pysäyttävä.

Yksilö

Kysymys siitä, missä määrin joku olio käsitetään yksittäiseksi olioksi, kun se kuitenkin on kiinteän verkoston osa, ja missä määrin ominaisuudet ovat yksilöominaisuuksia, koska ne ovat maailmassa hajallaan.

Merkitys

Olemassaoloa ei säätele mielihyvä, vaan merkitys joka kommunikoi (konsultoi) elämää. Elinkelpoisuus ei ole petoeläimen raivoa, eikä illuusioihin ansoittumista, vaan pikemminkin näiden merkitsemistä (vaara).

Toinen

Ulkopuolinen olio ja/tai sitä ympäröivä asioiden järjestys jonka olemassoloa kohti tai vasten oleminen toimiessaan suuntautuu tai jonka varaan se rakentuu, ja johon olemassaolon rasite ja paine kasaantuu. Vastakappale.

Maailman rajat

Yksilön olemassaololla ja merkityksellisyyden etsinnällä on rajat. Ne voivat olla aikakauteen tai paikkaan sidottuja, ja voivat kuulostaa ennakkoluuloilta tai satunnaisuuksilta, mutta ne ovat ne rajat jotka merkityksellisyyden mahdollistavat - ne ovat merkityksellisyyden kokemisen ennakkoehdot, paradoksit joiden sovittaminen ei onnistu. Niiden sovittaminen voi mahdollistua, mutta vain ylimielinen itsekorostus voi ohittaa koko ongelman, saalistavuuden avautumisen.

Olemassaolo

Joitakin abstraktimman eksistentiaalisuuden käsitteitä, jossa oleminen käsittelee suhdettaan olemassaoloon. Käsitteet lähenevät epäonnistuvuudessa välittyneisyyden fenomenologiaa ja ristiriidan dialektiikkaa eksistentiaalisuuden puolelta. (Ansa)

Olemassaolo

Jos oleminen on abstraktissa suhteessa johonkin, se on olemassaolo, johon sen suhde on passiivinen (olio).

Ihmettely

Oleminen ihmettelee havainnoinnin piirissä olemassaolon ilmiötä, ja siinä tapahtuvia asioita.

Leikittely

Leikittely ja vitsailu ovat toiminnallisia tapoja käsitellä asioita joita ei ymmärretä eikä hallita, mutta joiden mukana joutuu ajautumaan. Sama pätee aggressioon. Onko tämä ymmärtämätön ryssintä jotain mikä/jonka nostaa olemassaolon ymmärryksen korkeimmaksi muodoksi, vai etsiä aina uutta syytä luovuttamatta. Mitä lasten leikkeihin tulee, kannattaako heistä kasvattaa ympäristönraiskaajia.

Huuto

Yleisesti ääni joka syntyy olemassaolon paineesta. Kartoittaa hälyttävyyden rajoja. Olemis(t)en pitäisi olla siellä väl(e)illä. Olemassaolon ei kuuluisi leikitellä eikä viihdytellä itseään näillä ilmiöillä.

Kyllästyneisyys

Oleminen on kadonnut olemassaoloon eikä löydä suuntaansa. Yksilö voi välittyneisyydessä rajata ja vaimentaa ristiriidan törmäytyksiä.

Kyllästyneisyys

Oleminen on kyllästetty omalla sisällöllään, ja on muuttunut olemassaoloksi jonka on ottanut haltuun joku muu. Maailman keskittyneisyys on poissa, ja jossain määrittämättömässä muualla - päälle vyöryy, tai oleminen vedättää joka suuntaan. Yksilö kokee häiriötä kulttuurin materiaaleista ja aineksista. Odotettava ohi.

Pettyminen

Maailmaan pettyminen on raivoon verrattavissa oleva vastuuton tila. Yksilö ei kykene kantamaan vastuuta, vaan antaa luvan tapahtua ympärillään, vyöryttää ympäriltään. Yksilö voi silti rajata vyörymistään sinne missä pettymyksen syy on, rikkomatta sitä mikä on häntä lähinnä vaikka ei voi sitä lähestyä.

Simputus

Olemassaolo läksyttää jotain "joka ei usko", teknisesti ottaen. Eli joku peto (ja luonnon liike) alkaa jo pahemman kerran kuskautella. Tähän ei oikein voi vastata kuin pitämällä rähinää yllä. Luonnon ja ihmisen julmuutta, johon ei kannata lisätä enempää.

Rakkaus | Kuolema

Olennaisen merkityksellisyyden mitat.

Rakkaus

Rakkautta vasten on määritelty olemisen olennainen merkityksellisyys.

Kuolema

Kuolemaa vasten on määritelty olemassaolon olennainen merkityksellisyys.

Muisti

Maailmalla on muistissa kaikki mitä täällä on tehty – kyllä se on täällä muistissa.

Tuomio

Kaiken painostuvuuden ja selvittelyn lähtökohta – jonkun toisen antama lopullisuus. Ylittää vaikutusvoimassaan tavanomaisen moraaliarvostelman. vrt. Kafka

Luokka: »
Avainsanat:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
http://raulihaverinen.fi/?id=223