Kirjallisuus 2015-06-22 19:35

Kuvaus:

Kokoan tähän käyttämäni kirjallisuuden, ettei niitä tarvitse liittää joka tekstiin erikseen.

Kierkegaard, Søren:

CA The Concept of Anxiety. Englanniksi kääntäneet R. Thomte & A. B. Anderson. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1980. (Begrebet Angest, Vigilius Haufniensis, 1844.)

EO1-2 Either/Or I-II. Englanniksi kääntäneet H. Hong & E. Hong. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1987. (Enten–Eller I-II, Victor Eremita (toim.), 1843.)

EUD Eighteen Upbuilding Discourses. Englanniksi kääntäneet H. Hong & E. Hong. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1990. (Julkaistu osissa 1843-45. Kootusti postuumi 1862.)

FM Filosofisia muruja. Suomentanut J. Kylliäinen. Summa, Helsinki 2004. (Philosophiske Smuler eller En Smule Philosophi, Johannes Climacus, 1844.)

KW Kierkegaard's Writings. I–XXVI. H. Hong & E. Hong (toim.). Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1978–2000.

ME Mozart-esseet. Suomentanut O. Mäkinen. LIKE, Helsinki 2002. (De umiddelbare erotiska Stadier teoksessa Enten–Eller I,  1843.

PC Practice in Christianity. (Hong&Hong....)

PEJ Päättävä epätieteellinen jälkikirjoitus. Suomentanut T. Lehtinen. WSOY,  Porvoo–Helsinki–Juva 1993. (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, Johannes Climacus, 1846.)

PF/JC Philosophical Fragments / Johannes Climacus. Englanniksi kääntäneet H. Hong & E. Hong. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1985. (Philosophiske Smuler eller En Smule Philosophi, Johannes Climacus, 1844. Johannes Climacus, or De omnibus dubitandum est, keskeneräinen, postuumi.)

PJ Papers and Journals: A Selection. Toimittanut ja englanniksi kääntänyt A. Hannay. Penguin Books, London 1996

PJV Pelko ja vavistus. Suomentanut T. Lehtinen. WSOY, Helsinki 2001. (Frygt og Bæven, Johannes de Silentio, 1843.)

PV The Point of View. Englanniksi kääntäneet H. Hong & E. Hong. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1998. (Om min Forfatter-Virksomhed, 1851; Synspunktet for min Forfatter-Virksomhed, postuumi 1859; "Den Enkelte", postuumi 1859.)

RT Rakkauden teot. Suomentanut J. Hollo. WSOY, Porvoo 1926. (Kjerlighedens Gjerninger, 1847.)

SKS Søren Kierkegaards Skrifter. Toimittanut N. J. Cappelørn et al. Gad, København 1997–. Teokset löytyvät kokonaan verkosta <http://sks.dk> . (Huom! SKS-versio 03.09.2014 on 1.8.1, 2014.)

SLW Stages on Life's Way. Englanniksi kääntäneet H. Hong & E. Hong. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1988. (Stadier paa Livets Vei, Hilarius Bogbinder (toim.), 1845.)

T Toisto. Suomentanut O. Mäkinen. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 2001. (Gjentagelsen, Constantin Constantius, 1843.)

TA Two Ages. Englanniksi kääntäneet H. Hong & E. Hong. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1978. (En literair Anmeldelse, 1846.)

TD Three Discourses on Imagined Occasions. Englanniksi kääntäneet H. Hong & E. Hong. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1993. (Tre Taler ved tænkte Leiligheder, 1845.)

UDVS Upbuilding Discourses in Various Spirits. Englanniksi kääntäneet H. Hong & E. Hong. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1993. (Opbyggelige Taler i forskjellig Aand, 1847.)

WL Works of Love. Englanniksi kääntäneet H. Hong & E. Hong. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1995. (Kjerlighedens Gjerninger, 1847.)

Muut kirjoittajat:

Furtak, Rick Anthony 2005: Wisdom in Love: Kierkegaard and the Ancient Quest for Emotional Integrity. University of Notre Dame Press, Notre Dame.

Hall, Amy Laura 2002: Kierkegaard and the Treachery of Love. Cambridge University Press, Cambridge.

Järvinen, Antero 1991: Linnut liitävi sanoja – Romanttinen tietokirja suomalaisesta lintuperinteestä. Otava, Helsinki.

Lehtinen, Torsti 1990: Søren Kierkegaard – Intohimon, ahdistuksen ja huumorin filosofi. Kirjapaja, Juva.

Liehu, Heidi 1996: "Kierkegaard ja kolmen tason tunteet". Teoksessa I. Niiniluoto & J. Räikkä (toim.): Tunteet. Yliopistopaino, Helsinki, 65–76.

Marzluff, John M. & Angell, Tony 2005: In the Company of Crows and Ravens. Yale University Press, New Haven and London.

Parviainen, Jaana 2006: Meduusan liike – Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Gaudeamus, Helsinki.

Roberts, Robert C. 1993: Taking the Word to Heart: Self and Other in an Age of Therapies. Eerdmans, Michigan.

Roberts, Robert C. 2003: Emotions: An Essay in Aid of Moral Psychology. Cambridge University Press, Cambridge.

Rowlands, Mark 2002: Animals Like Us. Verso, London – New York.

Rowlands, Mark 2012: Can Animals Be Moral?. Oxford University Press, New York.

Russell, Helene Tallon 2009: Irigaray and Kierkegaard – On the Construction of the Self. Mercer University Press, Macon.

Žižek, Slavoj 2015: Väkivalta. Suomentanut Janne Porttikivi. Kustannusosakeyhtiö Nemo, Vantaa. (Violence – Six Sideways Reflections, 2008–2009.)

Zook, Darren C. 2006: "Kierkegaard's Zoo: Humanity, Nature, and the Moral Status of Animals". History of Philosophy Quarterly 23:3, 263–276.

Zook, Darren C. 2008: "Irony of it All: Søren Kierkegaard and the Anxious Pleasures of Civil Society". British Journal for the History of Philosophy 16:2, 393–419.

Hakuteokset ym.:

ODS Ordbog over det danske Sprog. <http://ordnet.dk/ods>. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Raamattu (1992) <http://www.evl.fi/raamattu/>. Suomen ev. lut. kirkko.

Luokka:
Avainsanat:, , , , , , , ,
http://raulihaverinen.fi/?id=85