Rauli Haverinen

Välitön kommunikointi ja eksistentiaalinen ympäristöfilosofia

Pyrkimykseni on sellaisen ajattelun käsitteellinen hahmotus, jossa tulee esiin ihmisen välitön kommunikointi ympäristössään, eli yleisemmin täysin ihmiskeskeisestä, teknokraattisesta ja petoeläinlähtöisestä, "rationaalisesta" nyky-yhteiskunnasta poikkeavan elämänmuodon ajattelumalli.

Yhteiskunnan henkiseen tilaan - joka on suoraa seurausta sen elämäntavasta - yleisesti kyllästynyttä ajatteluani voisi ehkä luonnehtia eräänlaiseksi eksistentiaaliseksi ympäristöfilosofiaksi, jossa yksilöllisyys saa merkityksensä ja rajansa luontosuhteestaan, ja tätä kautta määrittyy myös kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikin laatu.

Aikakauden käytännön keskusteluun linkitettynä päähaasteeni on vastata siihen tarpeeseen, että motivoituakseen ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden köyhtymisen kaltaisten ilmiöiden torjuntaan, ihmisen täytyy nähdä maailma eri tavoin. Luonnontieteellinen ekologinen ymmärrys luonnosta on kuitenkin rajoittunut ravintoketjuajattelussaan, ja on siksi olennaisesti puutteellinen.

Tämä sivusto on eräänlainen filosofinen työpöytä, jossa esittämäni asiat samalla asettavat ja täsmentävät uusia haasteita joita ei ennen asetettua positiota ja siihen asettumista voitu ottaa käsittelyyn. Käytäntöjen kehittämisen kannalta samoja kysymyksiä on käsitelty konkreettisten ratkaisujen tasolla ja rajatusta näkökulmasta sivustolla kaupunkilinnut.fi .

Uusimmat tekstit

Toiminnan juoksupoika-teoria 2024-07-07 21:08
Onko hallinto tyytyväinen kun ihmisten pitimet "mielipiteet" ovat niin typeriä että niitä voi niin kuin haluaa joko käyttää hyödykseen tai jättää huomiotta. Virkamiessäätykö on jalkauttanut ja liikkeelle lähettänyt hulluuden asialla juoksijat. Pyrkyriyhteiskunta…
Töölönlahdenpuiston suunnittelusta 2024-06-25 00:43
Luonnon monimuotoisuus ei tarkoita että kaikkialla on kaikkea. Eri alueilla painottuu erilainen luonto, ja se voi jakautua epätasaisesti. Monimuotoisuuden lisääminen - esimerkiksi tässä tapauksessa luontoshoppailuna alueella jo esiintyvien eläinten kustannuksella…
Toiminta | Todellisuus 2024-02-14 20:55
Toiminnan ja yhteistoiminnnan suuri ongelma on se että näiden ihmisten kanssa ei oikeastaan voi lainkaan toimia. Menestyksen etsiminen tässä järjestelyssä on melko älytöntä, toisaalta heihin ei oikeastaan suhtautua "vastuullisestikaan". Jäljelle jää ymmärrys…
Nilkkien joulu 2023-12-22 14:22
Ala-arvoista vittuilua koko viikko, kukkien kantoa, valehtelua.
Vainon joulu 2023-11-24 14:14
Heillä on mielestään oikeus kaikkeen,mutta eivät ehkä ansaitse yhtään mitään. Juoppohallinnon riidanhaluinen pikkujouluperjantai, itsemurha. Nämä ovat tappokoneita joilla on oikeus tehdä mitä tekevät ilman että siitä otetaan valokuvia. *** Terveyspolitiikkaa…
Lähiympäristöni 2023-11-16 21:46
Lähiympäristössäni on pelokkaita,simputettuja ihmisiä. Heidän pitää tehdä hyvää salassa,eivätkä he onnistu siinä. Lähiympäristössäni on estetty auttamasta heitäkoska sinä joudut seuraamaan omaa pelkoasi. Lähiympäristössä kuiskutetaan selän takana,huudetaan…
ENCORE: Lipi, lipi 2023-11-06 12:06
Eläin, minä ihminen anna minulle lastesi maito, lipi lipi. Lipi, lipi, rotanmaitoa.

Sivuston rakenne

Tekstit löytyvät osioista jotka on tällä hetkellä nimetty:

  1. Välittyneisyys (fenomenologinen) ⇒ Määritelmät
  2. Ristiriita (dialektinen) ⇒ Määritelmät
  3. Oleminen (eksistentiaalinen) ⇒ Määritelmät
  4. Rakkaus
  5. Yhteisö (systeeminen/kompleksinen, holistinen) ⇒ Määritelmät
  6. ToimintaMääritelmät

Yleiskuvan saa keskeiset käsitteet sisältäviltä määritelmäsivuilta. Yleisempää ja hiukan yleistajuisempaa johdantoa voi myös etsiä teksteistä ElämänfilosofiaIhmissuhteitaKulttuuri | Yhteiskunta, Erikoisuuksia, erityisyyksiä, Ongelmanratkaisu, tai Toimija.

Osiot on pääosin jaettu alakohtiin teoria, kuvaus ja sovellukset, joista varsinkin viimeisen kohdalla tekstit liikkuvat niin käytännöllisissä ja vapaissa kysymyksissä, että niiden kuuluminen tiettyyn osioon on lähinnä kirjoitusajankohdan mieltymys.

Sekalaiset mihinkään osioon selkeästi kuulumattomat tekstit ovat arkistossa:

  1. Projekti #2
  2. Purkauksia

Siirrän ehkä osan näistä teksteistä parempaan kokonaisuuteen myöhemmin.

Muut sivustot

Kaupunkilintujen suojeluun keskittyvän sivusto kaupunkilinnut.fi

Vanhoja musiikki-, valokuva, ja verkkosivuprojektejani käsittelevät sivut siirtyvät vanhalla ulkoasulla osoitteeseen raulihaverinen.fi/v1. Siellä olevaa sisältöä en juuri enää päivitä. Saatan tosin palauttaa näkyviin jotain jo poistamaani.

Olemassa myös pieni alasivusto vegaaniruokien reseptejä.

Aiempia sivustoja/projekteja jotka eivät tällä hetkellä ole saatavilla: verkko-opas (XHTML/CSS, Gimp...), Troubadour CMS -verkkojulkaisujärjestelmä.

Luokka:
Luotu 2008-08-16 13:45 | Muokattu 2023-08-22 12:47
http://raulihaverinen.fi/