Rauli Haverinen

Välitön kommunikointi ja eksistentiaalinen ympäristöfilosofia

Pyrkimykseni on sellaisen ajattelun käsitteellinen hahmotus, jossa tulee esiin ihmisen välitön kommunikointi ympäristössään, eli yleisemmin täysin ihmiskeskeisestä, teknokraattisesta ja petoeläinlähtöisestä, "rationaalisesta" nyky-yhteiskunnasta poikkeavan elämänmuodon ajattelumalli.

Yhteiskunnan henkiseen tilaan - joka on suoraa seurausta sen elämäntavasta - yleisesti kyllästynyttä ajatteluani voisi ehkä luonnehtia eräänlaiseksi eksistentiaaliseksi ympäristöfilosofiaksi, jossa yksilöllisyys saa merkityksensä ja rajansa luontosuhteestaan, ja tätä kautta määrittyy myös kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikin laatu.

Aikakauden käytännön keskusteluun linkitettynä päähaasteeni on vastata siihen tarpeeseen, että motivoituakseen ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden köyhtymisen kaltaisten ilmiöiden torjuntaan, ihmisen täytyy nähdä maailma eri tavoin. Luonnontieteellinen ekologinen ymmärrys luonnosta on kuitenkin rajoittunut ravintoketjuajattelussaan, ja on siksi olennaisesti puutteellinen.

Tämä sivusto on eräänlainen filosofinen työpöytä, jossa esittämäni asiat samalla asettavat ja täsmentävät uusia haasteita joita ei ennen asetettua positiota ja siihen asettumista voitu ottaa käsittelyyn. Käytäntöjen kehittämisen kannalta samoja kysymyksiä on käsitelty konkreettisten ratkaisujen tasolla ja rajatusta näkökulmasta sivustolla kaupunkilinnut.fi .

Uusimmat tekstit

Kaunis 2022-12-06 21:16
Taiteilijan täytyy kursia teoksensa kasaan niistä aiheista mitä hänellä on, mutta ei se tarkoita että lopputulos olisi kelvollinen johdatus kenellekään. Suvi Teräsniskan monista laulusta on helppo "lumoutua", mutta ei tämänkään laulun "rakkaus" ole välttämättä…
Vero | Varas 2022-10-31 17:34
Joissakin yhteyksissä ajatuksena on että yksityiset ihmiset ovat ansainneet jotain omistamaansa omalla työllään jonka valtio – tai jotkin valtion osapuolet – heiltä enemmän tai vähemmän epäoikeudenmukaisesti varastaa. Useammin kuitenkin tämä sisäistetään siten…
Teknologian mytologia 2022-09-17 09:28
Liikenteen ammattilainen lausuu yleisradiolla kohtalorunoutta, hänelle "ikuisuudessa" jo ennen syntymää annetusta nimestä ja siitä kuinka tällä nimellä kutsuminen "liikuttaa avainta hänen sisällään". Ihminen (tässä lasiseinällä liikkeessä istuja) ottaa rutiinikulkueensa…
Rottasota 2022-09-16 09:53
Lintujen ruokintojen ympärillä esiintyy eri asteisesti systemaattista vainoilua jonka organisointi olisi syytä selvittää. Ympäristöissä esiintyy eri eläimiä joiden suhteissa vallitsee omanlaisessa dynamiikka. Rottia ei esiinny kaikkialla vaikka ruokaa on…
Lasilauluja 2022-09-14 08:10
Yhteiskunnan materiaalinen perusta muodostaa materiaalin myös sen tuottamalle kulttuurille. Siksi kulttuuri ei varsinaisesti tarjoa vaihoehtoa vaan perversiona joko todellisuuspakoa tai uusia tapoja perusteellisemmin kupata "luonnonvarojaan". *** Mistä Lauri…

Sivuston rakenne

Tekstit löytyvät osioista jotka on tällä hetkellä nimetty:

  1. Välittyneisyys (fenomenologinen) ⇒ Määritelmät
  2. Ristiriita (dialektinen) ⇒ Määritelmät
  3. Oleminen (eksistentiaalinen) ⇒ Määritelmät
  4. Rakkaus
  5. Yhteisö (systeeminen/kompleksinen, holistinen) ⇒ Määritelmät
  6. ToimintaMääritelmät

Yleiskuvan saa keskeiset käsitteet sisältäviltä määritelmäsivuilta. Yleisempää ja hiukan yleistajuisempaa johdantoa voi myös etsiä teksteistä ElämänfilosofiaIhmissuhteitaKulttuuri | Yhteiskunta, Erikoisuuksia, erityisyyksiä, Ongelmanratkaisu, tai Toimija.

Osiot on pääosin jaettu alakohtiin teoria, kuvaus ja sovellukset, joista varsinkin viimeisen kohdalla tekstit liikkuvat niin käytännöllisissä ja vapaissa kysymyksissä, että niiden kuuluminen tiettyyn osioon on lähinnä kirjoitusajankohdan mieltymys.

Sekalaiset mihinkään osioon selkeästi kuulumattomat tekstit ovat arkistossa:

  1. Projekti #2
  2. Purkauksia

Siirrän ehkä osan näistä teksteistä parempaan kokonaisuuteen myöhemmin.

Muut sivustot

Kaupunkilintujen suojeluun keskittyvän sivusto kaupunkilinnut.fi

Vanhoja musiikki-, valokuva, ja verkkosivuprojektejani käsittelevät sivut siirtyvät vanhalla ulkoasulla osoitteeseen raulihaverinen.fi/v1. Siellä olevaa sisältöä en juuri enää päivitä. Saatan tosin palauttaa näkyviin jotain jo poistamaani.

Olemassa myös pieni alasivusto vegaaniruokien reseptejä.

Aiempia sivustoja/projekteja jotka eivät tällä hetkellä ole saatavilla: verkko-opas (XHTML/CSS, Gimp...), Troubadour CMS -verkkojulkaisujärjestelmä.

Luokka:
Luotu 2008-08-16 13:45 | Muokattu 2021-01-09 21:07
http://raulihaverinen.fi/