Rauli Haverinen

Välitön kommunikointi ja eksistentiaalinen ympäristöfilosofia

Pyrkimykseni on sellaisen ajattelun käsitteellinen hahmotus, jossa tulee esiin ihmisen välitön kommunikointi ympäristössään, eli yleisemmin täysin ihmiskeskeisestä, teknokraattisesta ja petoeläinlähtöisestä, "rationaalisesta" nyky-yhteiskunnasta poikkeavan elämänmuodon ajattelumalli.

Yhteiskunnan henkiseen tilaan - joka on suoraa seurausta sen elämäntavasta - yleisesti kyllästynyttä ajatteluani voisi ehkä luonnehtia eräänlaiseksi eksistentiaaliseksi ympäristöfilosofiaksi, jossa yksilöllisyys saa merkityksensä ja rajansa luontosuhteestaan, ja tätä kautta määrittyy myös kulttuuri- ja yhteiskuntakritiikin laatu.

Aikakauden käytännön keskusteluun linkitettynä päähaasteeni on vastata siihen tarpeeseen, että motivoituakseen ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuden köyhtymisen kaltaisten ilmiöiden torjuntaan, ihmisen täytyy nähdä maailma eri tavoin. Luonnontieteellinen ekologinen ymmärrys luonnosta on kuitenkin rajoittunut ravintoketjuajattelussaan, ja on siksi olennaisesti puutteellinen.

Tämä sivusto on eräänlainen filosofinen työpöytä, jossa esittämäni asiat samalla asettavat ja täsmentävät uusia haasteita joita ei ennen asetettua positiota ja siihen asettumista voitu ottaa käsittelyyn. Käytäntöjen kehittämisen kannalta samoja kysymyksiä on käsitelty konkreettisten ratkaisujen tasolla ja rajatusta näkökulmasta sivustolla kaupunkilinnut.fi .

Uusimmat tekstit

Tarinaa, suurta huijausta 2022-08-14 12:54
Luontokirkko on saamassa uuden reliikin, ja samaan aikaan tutkijat ihmettelevät ovatko osa huijausta1. Tieteen opportunismi on täysin inhimillistä siinä missä muunkin ihmistoiminnan, ja on ymmärrettävää ettei se tieteentekijöitä hirveästi kiinnosta. On täysin…
Ryöstelyn rajat 2022-07-25 17:09
Ongelma luonnontiedevetoisissa käsitteissä kuten "lajien suojelu" ja "merkittävä pesintäalue" on että se mikä jää niiden ulkopuolelle on välittömästi "ihmisyyden" ryösteltävänä ja hyväksikäytettävänä, ilmeisesti myös toimijoiden itsensä taholta. Anna Kontula…
Mursu 2022-07-23 12:35
Luonnonvaraisten eläinten hoidossa on edelleen parannettavaa. Siinä vaiheessa kun uhanalainen ja Suomessa esiintymätön mursu pakataan logistiikkayhtiön logoilla koristeltuun rekkaan odottamassa ei voi olla toimintavalmis saaliinjakoketju jossa se levitellään…
Sisäinen rauha 2022-06-30 22:28
Minun ei tarvitse omistaa rauhaa ja olla valmis alistamaan kaikkea mikä sitä uhkaa itseni takia, kunhan ympärilläni pysyy rauha niissä asioissa joissa pidän tärkeänä sen pysyvän niin hyvin kuin se voi pysyä – jaksan kyllä olla itse rauhattomana. Jos ihminen…
Kriitikko | Kannattaja 2022-06-28 17:50
Kriitikon ongelma on se että hänen omat ajattelurakenteensa tulevat riippuvaiseksi kritiikin kohteen toiminnasta ja ovat fyysinen osa sitä. Minkälainen tuhokoneisto sitten on kriitikon kannattajakunta joka kilkuttelee päiväkaudet kannatettavaa piittaamatta…

Sivuston rakenne

Tekstit löytyvät osioista jotka on tällä hetkellä nimetty:

  1. Välittyneisyys (fenomenologinen) ⇒ Määritelmät
  2. Ristiriita (dialektinen) ⇒ Määritelmät
  3. Oleminen (eksistentiaalinen) ⇒ Määritelmät
  4. Rakkaus
  5. Yhteisö (systeeminen/kompleksinen, holistinen) ⇒ Määritelmät
  6. ToimintaMääritelmät

Yleiskuvan saa keskeiset käsitteet sisältäviltä määritelmäsivuilta. Yleisempää ja hiukan yleistajuisempaa johdantoa voi myös etsiä teksteistä ElämänfilosofiaIhmissuhteitaKulttuuri | Yhteiskunta, Erikoisuuksia, erityisyyksiä, Ongelmanratkaisu, tai Toimija.

Osiot on pääosin jaettu alakohtiin teoria, kuvaus ja sovellukset, joista varsinkin viimeisen kohdalla tekstit liikkuvat niin käytännöllisissä ja vapaissa kysymyksissä, että niiden kuuluminen tiettyyn osioon on lähinnä kirjoitusajankohdan mieltymys.

Sekalaiset mihinkään osioon selkeästi kuulumattomat tekstit ovat arkistossa:

  1. Projekti #2
  2. Purkauksia

Siirrän ehkä osan näistä teksteistä parempaan kokonaisuuteen myöhemmin.

Muut sivustot

Kaupunkilintujen suojeluun keskittyvän sivusto kaupunkilinnut.fi

Vanhoja musiikki-, valokuva, ja verkkosivuprojektejani käsittelevät sivut siirtyvät vanhalla ulkoasulla osoitteeseen raulihaverinen.fi/v1. Siellä olevaa sisältöä en juuri enää päivitä. Saatan tosin palauttaa näkyviin jotain jo poistamaani.

Olemassa myös pieni alasivusto vegaaniruokien reseptejä.

Aiempia sivustoja/projekteja jotka eivät tällä hetkellä ole saatavilla: verkko-opas (XHTML/CSS, Gimp...), Troubadour CMS -verkkojulkaisujärjestelmä.

Luokka:
Luotu 2008-08-16 13:45 | Muokattu 2021-01-09 21:07
http://raulihaverinen.fi/