Välittyneisyys

Jotkun yhdistykset tai säätiöt ovat luvanneet palkkion paranormaalin ilmiön todistamisesta (James Randi Educational Foundation, Skepsis ry.). Ongelma tällaisessa palkkiossa ja todistelussa on niiden perustuminen täysin väärään ajattelutapaan. Koko ilmiö perustetaan väärin - ei ole mitään todistettavaa. Tällainen todistelu itsessään on pseudotiedettä, kikkailua.

Välittyneisyydessä havainnointi ei ole mikään yhden henkilön kyky, vaan jaettuutta1. Mahdolliset "oikeaanosumiset" eivät säily koska yksilö ei voi pitää tätä kenttää ja kykyä omanaan - tai ylipäänsä muodostamaan mitään pysyvää kenttää. Kyvyt käsitteenä liittyvät reaaliseen ja identiteettiin, kun taas välittyneisyydessä identiteetti ei muodostu reaaliseen, vaan on välittyneisyydessä.

Väärää ajattelutapaa kuvaa esimerkiksi toive siitä, että "harhaluulojen varassa ollut asia saataisiin siirrettyä tutkitun tieteen puolelle"2. Välittyneisyyden jaettuuden vuoksi kukaan jotain määrättyä asiaa kannattava ei kuitenkaan ylipäänsä halua siirtyä kyseisen tutkinnan alustaksi, eikä siis pysty vaikka jostain syystä haluaisi (alistaa välittyneisyyden reaaliselle). Jaettuuden vuoksi havainnointi ei säily vaan muuttaa muotoaan.3

Olennaista on että välittyneisyys on vakavaa ja todellista, sitä ei voi ottaa leikin välineeksi (vaikka sitä voi häiritä tai manipuloida millä tahansa reaalisilla impulsseilla). Välittyneisyys ei kuitenkaan jää vangiksi (toistettavaksi jne.), vaan sen ottaa aina haltuun joku toinen tapahtuma tai tapahtuminen joka muuttaa alkuperäisen ilmiön hallittavuutta ja havaittavuutta. Yksilöt (eläimet ja ihmiset) voivat yrittää ottaa havainnointia haltuun, mutta se merkitsee väkivaltaa. Erityisesti lihansyöjät pyrkivät väkivaltaisella haltuunotolla tavoittamaan yksilönä olon, tai jopa jumaluuden kaltaisuuden.

Muistaakseni Ylen uutiset esitteli uusimman James Bondin (Spectre) liittyvän nykyajan ilmiöistä mm. "valvonnan tunteeseen vaikkei ole tehnyt mitään". Välittyneisyydessä kuitenkin kaikki ovat osallisia (kuljettavat väkivaltaa.. etc.). Kutsumme tiedostamattamme elämiimme toisia ihmisiä ja eläimiä yrittäen alistaa heidät identiteetillemme esimerkiksi voimakkailla tunnekokemuksilla. "Inhimillinen" olemassaolo (joka on ideologia) ja siihen pyrkiminen on väkivaltaisuutta itsessään, jolloin valvonnan tunne tulee muualtakin kuin valtiosta, vaikka se yrittääkin tätä hallinnoida. On myös huomioitava että muutkin kuin ihmiset tarkkailevat (ja hallinnoivat), ja se tuntuu. Kuka tahansa joka edes pohtii ajatusta välittyneisyydestä, kokee välittömästi olevansa tarkkailtuna, ja hyvin pian olevansa syyllinen. tämä juuri siksi että välittyneisyys on välitöntä vaikutusta ja havaittuna olemista. Siinä ei voi haluta tehdä yksin omaa tahtoaan4, koska tahto ajattaa paineessa tai suoranaisesti hajottaa alleen.

Ristiriidan ja epätasapainon ilmentymiä yritetään "hoitaa" tuotantotalouden ehdoilla, koska ne vievät pois reaalisesta. Kuitenkin "aistiharhat" ovat merkkejä. Yleensä merkit sekoittuvat, painuvat "ihmistunteiden" alle tai niiden kentässä, jolloin on ideologisesti määritetty mikä on olennaista ja mikä epäolennaista. Kuitenkin kaikki tuntemukset ovat viestejä.

Yksinäisyyttä kammotaan. Kuitenkin juuri "yksinäisyys" avaa välittyneisyyden (lukkiutuneisuudet avautuvat), jolloin avautuu myös se että kukaan ei ole yksin - kammo on oikeastaan siinä että yksinolo on mahdotonta. Kyseessä on siis välittyneisyyden avautuminen, ei automaattisesti harhoihin joutuminen. Harha liittyy reaaliseen ja siihen lukkiutumiseen. Havainnot ovat harhoja uskomuksina. Havainnot eivät ole vain subjektissa vaan ne ottavat haltuun jolloin ne hallitsevat (vähintäänkin painostavat). Uskomuksina ne siis vain hallitsevat ja lakkaavat havaitsemasta, olematta enää välittyneisyytenä (havaintoina).

Lyhyesti: välittyneisyys muuttuu heti kun se kohtaa reaalisen, se ei säily. Välittyneisyyttä otetaan kaiken aikaa haltuun, tai sen haltuunotto tapahtuu.

--

1 Huomioitavaa on, että esimerkiksi sana 'assosiaatio' viittaa liittyneisyyteen sekä ajatusten että yksilöiden tasolla (kiinnittyneisyys). Kuitenkin arkikäsityksessä välittyneisyys jää vajaalle ymmärrykselle.

2 "20 000 euroa odottaa ottajaansa – paranormaali ilmiö on yhä todistamatta". yle.fi 2015-10-30.

3 Esimerkiksi sielu voitaisiin selittää sähköilmiönä, mikä selittäisi välittyneisyyden ja jaettuuden. Mutta tämä ei oikeastaan muuta mitään: mitä aine tai energia itsessään ovat? On paljon ilmiöitä joita ei lainkaan edes katsota tunnettavan, kuten pimeä aine/energia, mutta silti oletetaan että "tieteellinen" maailmankaikkeuden ymmärrys on olennaisilta osin kohdallaan.

4 Ajan ilmiöistä siinä ei voi myöskään suorittaa, olla ihailtu, tehdä "hyvää" jne... Esimerkiksi ihailu tuo mukanaan hyväksyttynä kaiken sen mitä ihailtu ei hyväksy. On siis olennaista että yksilön on muodostettava tai säilytettävä eettinen "järjestyksensä" ja siten identiteettinsä. Muussa tapauksessa hän olisi kaaos ilman mitään henkilökohtaista vaikutusmahdollisuutta kaoottisuuteensa. Ainoa mielekäs tapa hallita kaaos on nähdä jokaisen "valinnan" eettinen merkitys (välitön vaikutus).

Luokka: »
Luotu 2015-11-01 19:05 | Muokattu 2015-11-27 14:58
http://raulihaverinen.fi/?id=100