Teknologian vaihtaminen huonompaan

Yksi keskeinen syy miksi aloin vuosia sitten kylllästyä www-suunnitteluun oli mobiililaitteiden tulo. Internet ja sen peruslässytyspyrkimys vaikutti jo aiemmin pysyvältä suuntaukselta. Web2.0:sta alkoi painonappimaisuus ja visuaalisen ilmeen hailakkuus, jotka nyt tulevat viimeistellyksi sivustojen toteutuksessa olennaisesti vain mobiililaitteille.

Aiemmin puhuttiin käytettävyydestä joka ottaa mobiililaitteet huomioon, mutta nykyinen pyrkimys on jättää normaali verkkoselain olennaisesti huomiotta: helvetin suuret fontit, minimaalinen määrä informaatiota näytöllä, ja hailakkuus jota ei oikeastaan pysty lukemaan. Lopputuloksena sameus joka vastaa keskittymiskyvyttömyyttä. Tämä pätee kaikkiin tällä hetkellä toteutettaviin sivustouudistuksiin.

Esimerkkikuvana nhl.com tulossivu1:

Kuvankaappaus nhl.com

Kuva näyttää tuohon kokoon pienennettynä ymmärrettävältä, mutta se siis on suuresta ikkunasta (n. 1400x800 px) otettu kuvankaappaus.

Yleistettynä koen vaivaannuttavana taipumuksen vaihtaa huonompaan tekniikkaan (teknologiaan). Mikäli tämä on jonkun mielestä liian voimakkaasti sanottu, on ainakin ilmeistä että ratkaisuja ei varsinaisesti kehitetä siten että vanha toimiva on mukana, vaan ratkaisut muutetaan tai vaihdetaan erilaiseen.

Sama ilmeni ollessani joitakin vuosia sitten mukana eräässä kirjastojärjestelmähankkeessa, jossa haluttiin uudenlaista fasettirajausta googlemaisen yhden hakukentän haun tarkentamiseksi, siten että se korvaisi kokonaan vanhanaikaisen tarkennetun haun jossa hakusanoja voi syöttää eri hakukenttiin tarkkaa kohdentamista varten. Jälkimmäisessä on omat ilmeiset etunsa, olkoonkin että ne tulisivat esiin vain lähinnä rajatulle ammattikäyttäjäryhmälle. Joka tapauksessa ajatus molempien hakutapojen toiminnasta samaan aikaan oli mahdoton projektin vetäjille.

Eli moniulotteista kompleksisuutta ei lainkaan hallita siten että kokonaisuus pysyy käytettävänä. Tämä on sinänsä teknisen2 ihmisen ominaisuus: hänellä ei ole kokonaisuuksien hallintaa, vaan on erilaisia erikoistumisia joita ei voida sovittaa yhteen. Projekteista vastaavat henkilöt mielellään markkinoivat ja markkinoituvat kokonaisuuksilla, mutta eivät varsinaisesti osaa kehittää, ja verkostopelleilyssään heille käytännössä myydään mitä sattuu.

Yleisesti ottaen nykyinen pyrkimys erikoistumiseen ja esiintymiseen (asiantuntijaretoriikka) näkyy sisällön tyhjyytenä.

--

1 NHL itsessään on viimeisiä vanhoja jäänteitä jota vielä verkosta seuraan, mutta rehellisesti sanottuna toivon tuonkin tavan jossain vaiheessa unohtuvan.

2 Sekä teknisen (taito, taktiikka) että teknologisen (laitteet jne.).

Luokka: »
Luotu 2016-02-07 21:43 | Muokattu 2016-02-15 17:03
http://raulihaverinen.fi/?id=115