Merkitys ja väkivalta - mietteitä Girardista

Pyhä on yleistettynä merkityksellisyyttä.

Girardille1 ryhmän sisäinen väkivalta on ensin ja sitten se pyhitetään, mikä ratkaisee väkivallan - estää pääsyn.

Toisaalta väkivalta syntyy rajoihin, eli merkityksenantoon. Eli lineaarisesti merkitys on ensin, mikä synnyttää väkivallan2. Tämä on tietenkin vuorovaikutteinen tai varsinaisesti samanaikainen välittynyt kokonaisuus joka voidaan esittää lineaarisesti molemmin päin.

Girard irrottaa väkivallan yksilöstä, ja näkee sen yhteisön sisäisenä elementtinä. Väkivaltaa voi ulkoistaa edelleen: ryhmän tai lajin sisäinen väkivalta syntyy kun ulkoisen painetta ajetaan tai ajatetaan päälle3.

--

1 Girard-tulkintani on kauan sitten luettua, olennaisilta osin myös peräisin toisen käden lähteistä, ja pitäisi siis tarkistaa. Ajatusten sisällön muotoilu on kuitenkin tässä vaiheessa olennaisempaa, ja tarkennan Girard-osuvuutta myöhemmin.

2 Yhteiskunnan rakenteiden tasolla tämä ilmenee myös niiden sairastuttavuutena (ml. passivoivuus, apatia): aikakausi luo itse omat sairautensa.

3 Tämä pätee myös eläimiin. Juuri siksi yksioikoinen todistaminen tai todistuksen vaatiminen on väärin (merkitys on ulkoisen paineen ajattamista). Sama pätee myös uskoon tai uskossa pysymiseen. Kaikesta tulee liian helposti leikkiä elämällä ja kuolemalla.

Luokka: »
Luotu 2016-02-23 11:09 | Muokattu 2016-02-23 15:38
http://raulihaverinen.fi/?id=118