Kiinnittyneisyys #2 (Subjektiivisuus)

Jos kaikki on välittyneisyydessä, ei ole olemassa subjektista erillistä objektia, eikä ole olemassa objektiivista totuutta. Tämä tarkoittaa että jokainen väitelause on objektivointi, ja johtaa itsessään harhaan1.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita että totuus on subjektiivista siinä mielessä että mikä tahansa on totta, vaan sitä että subjektin on tunnettava subjektiivisuutensa aito sisältö (kiinnittyneisyys) ja pitäydyttävä subjektiivisuudessa havainnoinnin korjaantuessa.2

Tästä myös seuraa, että kaikenlainen todistelu tai villitys siihen on sekä+että tai joko/tai a) mahdotonta b) aivan liian julmaa.

Jokainen esittää väitteensä parhaansa mukaan omaksi johdatuksekseen, ja missään vaiheessa läsnä ei ole vain yksilö.

--

1 Harhaan johtaminen (johdattuminen) on sitä, että se kerää esityksenä hallitsemattomasti ulkopuolisia osallistujia, jotka puolestaan hajaannuttavat sen. Esitys on estetisointi jolle eettisyys alistetaan, mikä johtaa tyhjään. Tyhjyys on kuolemaa, mutta kenen.

2 Vrt. myös "vain totuus joka rakentaa, on totuus sinulle" (Kierkegaard, EO II 354 [SV1 II 318]).

Luokka: »
Luotu 2016-03-08 20:10 | Muokattu 2016-03-09 09:40
http://raulihaverinen.fi/?id=123