Ennakoimaton järjestyneisyys

Kolumnissaan "Se on salaliitto!" Kari Enqvist löytää salaliittoteorioiden olevan rationaalisuuden ilmentymiä, selityksen etsintää. Hän ei kuitenkaan hoksaa että näkymätön toimija todella löytyy, vaikka en väitäkään että se on sitä mitä teorian esittäjä olettaa1.

Jokaisella tapahtumalla on merkitys. Ne tapahtuvat ryhmittyneisyydessä (järjestyneisyys).

Ryhmitys johtuu piirtyksestä, joka sinänsä tähän reaaliseen tapahtumien kenttään nähden voi olla tahatonta. Mutta piirityksellä itsellään on aina tarkoitus. Mitä reaalisesta se varsinaisesti piirittää, on ennakoimatonta, mutta tällekin ennakoimattomalle on näkijöitä ja ilmaisijoita, ja tämä löytyy (ainakin) luonnosta2. Mutta tämä on jotain mitä ei voi ottaa haltuun tavalla jolla ihmiset hyötyintressissään haluaisivat - koko havainnon kenttä pakenee tai piiloutuu, eikä sitä voi vainoamatta tai vainouttamatta etsiä.

Esimerkiksi suljetussa yhteisössä kaikkien ilmiöiden häiriövaikutus näkyy välittömästi. Ns. avoimessa yhteisössä (tai yhteiskunnassa) se kätkeytyy. Ihmiset ryssiintyvät näennäisesti omia aikojaan, mutta heidän sisäinen kokemuksensa ei välttämättä sano niin. Näkyvä yhteys on kadonnut ristilukituksessa (kätkeytyneisyys) jossa asiat tapahtuvat yhtä aikaa (samanaikaisuus) ilman tunnistettavaa yhteyttä. Tämä mahdollistuu sillä, että ihmisiltä otetaan systemaattisesti jotain pois luontoyhteydestään, ja että heitä johdatellaan.

Kosmologi K. "Keijuton" Enqvistin kaikkitietävät kirjoitukset sellaisenaan ovat luupäistäviä, eivätkä opi mitään. Ja tätä tarjotaan pysyvänä tieteellisen tiedon kehityksen linjana. Vai onko tarkoituskin tarjota tämänkaltaista tyhmentävyyttä, jolloin ihmisiä voidaan juoksuttaa edestakaisin "tiedon" muuttuessa?

--

1 En käsittele nyt yksistään sitä, että maailmassa on muitakin kuin ihmisiä. Enemmänkin koko toimijoiden joukon synkronoitunutta voiman kokonaisuutta - mutta kumpi on ensin.

2 Olkoonkin että (luonnollisesti) myös ihmisten hallintajärjestelmät liittyvät tai suoranaisesti lyöttäytyvät näihin ilmiöihin hyvin nopeasti.

Luokka: »
Luotu 2017-06-14 08:43 | Muokattu 2017-07-31 12:59
http://raulihaverinen.fi/?id=135