Seuraava virhe

Uudenlaisia teknisiä ratkaisuja ja niiden ympärille muodostuvaa teollisuutta myydään toisinaan "vastuullisena". Periaatteessa olen itsekin esimerkiksi tuulivoiman kannalla, mutta kaikki ihmisen pyrkimykset tuntuvat olevan jyrä joka aiheuttaa uusia ongelmia. Ei ole mitään autuaaksi tekevää teknologiaa tai ratkaisua - kaikkea voi käyttää ihmiskunnan kuolemanjyrään.

***

Esimerkki tämän ilmiön ympärillä käytävästä keskustelusta, joka taas osoittaa miten puutteellisia keskustelun näkökulmat ylipäänsä ovat, eikä niillä voi päästä olennaiseen ratkaisuun. Kanadalaisesta Esther Wrigthmanista tuli aktiivi hänen parodioituaan tuulivoimayhtiö NextEraa kotisivuillaan nimellä Nexterror.

Se että aktiivin näytteillepanossa ensimmäisenä esiintyvät kotkat ja haukat (lepakot ja pikkulinnut tulevat myöhemmin) antaa ymmärtää, että lähtökohtana on jo itsessään ryssivä normaalijärjestys. Tähän järjestykseen ilmestyvässä häiriössä henkilö itse on törmäyttäjä. Tätä on videointi, valokuvaus, ihmisraivo. Tämä konservaattori on konservatiivi siinä mielessä että hän haluaa palata metsäyhtiöiden luomaan vanhaan normaaliin.

Rakentamisesta vastaava yhtiö taas ainakin normaaliarjen puitteissa harjoitetulla eettisellä havainnoinnilla osoittaa pikkusieluisuutta jonka kanssa ei voi olla tekemisissä.

Toisaalta yhtiöllä on hyvä peruste nähdä aktiivi perinteisen energiateollisuuden mannekiinina joka juoksee suoraan heidän asiallaan. Hän tuskin varsinaisesti sitä on, mutta näin hän sen sisällöllisesti kuitenkin itse muotoilee. Uudesta asuinpaikastaan johon hän muutti tuulimyllyjä pakoon, hän sanoo: "province 'is essentially broke and can’t throw money at such fanciful ideas as wind turbines when they have cheap power readily available'."1 Hän tarkoittanee metsää.

***

Olennaisempia kysymyksiä on, ja näitä ei "arkijärjellä" ymmärretä. Aktiivi ei olemassaolossaan hälyytä itse törmäystä vaan huutaa tapahtuman kenttää. Tapahtuman kentittäminen on sen piirittämistä ja kaikki energian pusertaminen ahtauttaa, saalistuttaa, törmäyttää. (Kentittämiseen ihmiset ovat lähteneet hallitsessaan tilaa koirilla, ja luonto syystä pakenee koiria, mutta usein pako on hallitsematonta.) Hän levittää protestivalokuvassaan vittuaan, poseeraa2. Hän valloittaa tilaa itselleen (toki se on otettu häneltä pois), ja tämä taas on pois jostain, eli hän tahtomattaan on osallinen siihen että tapahtuva muutos on runttaava tavalla jota se on.

Hän, eikä kukaan muu tässä ympäristössä, ei voi suhtautua enää ympäristöönsä siten kuin se oli, vaan sinne on ilmestynyt uusi vaara, joka on aktiivinen, se ei ole rakenteellistuneena enää passiivinen ja näkymätön, vaan se on edessä, näkyvillä.3

Yleistäen: ihmisen energiantuotanto on rumaa, se on juuri noin rumaa, se on aina ollut noin rumaa - katso nyt sitä: voiko siinä oloilla ja viihtyä ja esiintyä hyväntekijänä.

On toki mahdollista että tuulimyllyt on sijoitettu huonosti, ja toiminta voi tässä suhteessa olla tavanomaisessakin merkityksessä jyräävää ja siksi osin ratkaistavissa4. Rakenteellisella tasolla olennaisempi kysymys kuitenkin on: mihin turhaan energiaa käytetään, siinä mielessä sen tuotantotapa ei välttämättä ole niin merkitsevä.

--

1 NextEra Won’t Drop Its Lawsuit against Esther Wrightman 2015-07-13.

2 Legal bullies: Wind turbine corporation picks ridiculous excuse to go after environmentalist 2013-06-07.

3 Ihminen vanhasta tottumuksesta, syystä tai toisesta etsiytyy (suuntautuu) tilaan joka ennen oli tyhjä, ja luonto seuraa tätä liikettä koska kaikki on yhtä. Ja tämä liike jatkuu niin kauan kuin tyhjää tilaa etsitään siitä missä sitä ei enää ole - ja ainoa tapa olla etsimättä on hälytys, koska edessä ei ole muuta kuin kuolema. Mutta näin tehdessä kuolema alkaa muuntua, ja tämä on ainoa tie, ei ole eettisesti mahdollisuutta nauttia tai viihtyä. Kuoleman voi toki estetisoida, ja siksi kulttuuri on olennaisesti arvotonta ja ajan pelaamista. Siksi myös tieteellinen tutkimus voi olla Kierkegaardin merkityksessä esteettistä, että se ei näe olennaista syytä, läsnäolevaa osallistumista (välitön vaikutus) joka pakottaa ihmisen eettisyyden piiriin, juuri siinä merkityksessä kuin Kierkegaard sen tarkoittaa. Vrt. Kierkegaardin sanoma "sen jälkeen kun ihminen on saanut tietoonsa" kristinuskosta hän ei voi enää paeta siltä - mutta tässä suhteessa itse etsin tätä mitä tapahtuu samanaikaisesti kun hän puhuu kristinuskosta - tämä kristinuskon yksilö on virhe.

4 Esimerkiksi puita ja myös pesintäpuita on katkaistu tuulimyllyjen tieltä, joten on ilmeistä että lintujen muodostuneet lentoreitit ovat sekaisin.

Luokka: »
Luotu 2017-12-03 09:53 | Muokattu 2018-01-31 15:50
http://raulihaverinen.fi/?id=157