Määritelmät (Välittyneisyys)

Välittyneisyyden (fenomenologinen) käsitteiden määrittelyt.

Ks. myös rinnakkaisten tarkastelutapojen määritelmät: ristiriita (dialektinen), oleminen (eksistentiaalinen).

Käsitteistä välittyneisyys ja oleminen ovat itsessään linkittyneitä. Koosteisuus ja kaaos taas ovat lisäkäsitteet välittyneisyyden fenomenologian ja järjestyneisyyden dialektiikan välissä, johdattajana tai siirtäjänä. Linkittymisiä on hahmotettu tarkemmin lisätyillä siirtymäkäsitteillä. Siirtymäkäsitteet pehmentävät välittyneisyyden yleisluontoisuutta, ja auttavat valmistautumaan ristiriidan ja olemisen erityiskysymyksiin. Lisätty myös välittyneisyyden positiivisia muotoja: vuorovaikutus, suojaaminen, ykseys.

Yleiskäsitteet

Välittyneisyyden alkuperäiset peruskäsitteet.

Välittyneisyys

Maailma ja sen oliot ovat välittömästi havaittavissa, koettavissa olemisessaan. Liittyy yhtälailla havaittavuuteen kuin olemassaoloon tai läsnäoloon. Vrt. olemassaolo, henki, tietoisuus, havainto, vaikutelma, intuitio, rakkaus, dasein.

Kiinnittyneisyys

Ne oliot joille olion muutoksilla on vaaraan asti välitön vaikutus. Kiinnittyneisyys ei ole esimerkiksi vain havainnon kohde tai olemisen suuntautuneisuus, vaan pikemminkin olemassaoloa ympäröivä koosteisuus; esim. "tilanne" tai "viitekehys", eli ei vain olemisen tavoitteellisuus vaan myös se mikä rajoittaa olemassaoloa.

Välitön vaikutus

Olion asennoitumisen ja havaitsemisen muutokset aiheuttavat muutoksia maailmassa, ja että kiinnittyneisyys itsessään vaikuttaa.

Siirtymäkäsitteet ristiriitaan

Nämä ovat myöhemmin lisättyjä käsitteitä jotka vaikuttavat enemmän fenomenologisilta. Yritys käsitellä (hahmottaa) ristiriitaa tällä puolella niin pitkälle kuin pystyy.

Koosteisuus

Välittyneisyydessä asiat hahmottuvat koosteisina: oliot ovat hajanaisia, ja niitä luonnehtii päällekkäisyys tai limittäisyys. Olennaisesti, oliot eivät ole erillisiä. Toisaalta koosteisuus on itse välittyneisyyden lähtökohta, että välittyneisyys itsessään tulee havaittavaksi. Esimerkiksi kiinnittyneisyys ei ole vain havaitsemisen kohde tai suuntautuneisuus, vaan olemisen tai olemassaolon kokonaisuus.

Painautuminen

Mitä liikkeeseen ja liikuttamiseen tulee, välittyneisyyden puolella se voisi olla painautuminen. Ongelma on kuitenkin siinä, että painautuminenkin tarttuu kiinni. Järjestely joka siitä syntyy ei ole missään mittasuhteissa neutraali. Olemassaolo ajautuu ristiriitoihin.

Kaaos

Välittyneisyyden alku ja loppu. Välittyneisyydestä tulee ahdistunut ja epätoivoinen, se on liian laajalla ja pakkautunut massan paineessa. Ristiriidan soveltaminen välittyneisyyteen itseensä on kuitenkin repivää ja turhaa. Kaaos on kaaos vain abstraktiona, se voi soveltua jonkin elämänmuodon valloitukselle, ja se on murhaava. Välittyneisyys voi korkeintaan hälytellä itsestään, itsessään se on tuhoava.

Siirtymäkäsitteet olemiseen

Nämä käsitteet ovat eksistentiaalisia olemisen käsitteitä valmistavia suuntautumisia. Välittyneisyys on olemassaoloa, oleminen on maailmaan ryhtymistä (ei oleilua). Välittyneisyys on parhaimmillaan olemassaolossaan havainnoiva ja abstrakti, olemisessa se ei varsinaisesti pääse epämääräistä vemputtelua pidemmälle.

Ennakointi

Maailmaan varautuneisuus auttaa hahmottamaan välittyneisyyden osallistumista maailmaan.

Sovittautuminen

Välittyneisyys neuvottelee osallisuutensa ja vaikutuksensa maailmaan.

Rajoittuminen

Välittyneisyys rajoittaa olemassaoloaan ja vaikutustaan merkityksellisyydessä.

Vuorovaikutus välittyneisyydessä

Vuorovaikutus toisen tahtoon antautumisena (rakkaus).

Mukautuminen

Rakastava mukautuu toisen tekemiseen.

Jäljittely

Rakastava tekee kuten toinen tekee.

Riipuvaisuus

Rakastava on riippuvainen toisesta.

Suojaavuus välittyneisyydessä

Välittyneisyys suojaamisena (rakkaus).

Suojaaminen

Rakastava asettuu suojamuuriksi tai suodattimeksi maailman ja rakastetun välille, helpottaa rakastetun oloa. Passiivinen.

Välittäjä

Rakkaus toimii kääntäjänä tai tulkkina maailman asioissa, antaa ymmärryksen ja merkityksen. Aktiivinen. (Valehtelu)

Sitoutuminen

Rakastava on sitoutunut välittämään ja pitämään maailman koossa, ja poistamaan kilpailun. (Petos)

Ykseys välittyneisyydessä

Yhteisyys

Välittyneisyys ei kerää itselleen ottaakseen toiselta pois (mutta voi ottaa jos se on joutunut sitoutumaan vaaraan). Luottamuksessa ja jättämisessään välittyneisyys ei kerää itselleen turvajärjestelyjä kiristääkseen hallitsematonta vaaraa.

Huoli

Varoitteleva, hälyttelevä, tilaa-antava. Välittyneisyys uudistuu eikä lukkiudu tai pysähdy itseensä, vaan etsii uutta oikeudenmukaisuuden hälyttimellä. Ykseys on myös virhetila.

Kietoutuminen

Välittyneisyyden päällekkäisyys löytää paikkansa toistensa lomasta, eikä pyri olemaan riippumaton, täydellinen ja ehjä.

LOPPU?

Tämä ei ole mikään lukittu systeemi. Asiat voi varmasti järjestää toisinkin, mutta itse sain ne näin ymmärrettävämpään muotoon.

Luokka: »
Luotu 2018-04-20 16:23 | Muokattu 2018-10-13 21:40
http://raulihaverinen.fi/?id=222