Määritelmät (Oleminen)

Olemisen käsitteiden määrittelyt.

Ks. myös rinnakkaisten tarkastelutapojen määritelmät: välittyneisyys (fenomenologinen), ristiriita (dialektinen).

Käsitteistä oleminen ja välittyneisyys ovat itsessään linkittyneitä. Yksilö taas on linkki olemisen ja ristiriidan välillä.

Oleminen konsultoi välittyneisyyttä ja ristiriitaa tietääkseen missä on.

Oleminen

Konkreettisen olemisen käsitteitä.

Oleminen

Autenttinen olemassaolo jossa hätä ei ole päällimmäinen, mutta alati pysäyttävä.

Yksilö

Kysymys siitä, missä määrin joku olio käsitetään yksittäiseksi olioksi, kun se kuitenkin on kiinteän verkoston osa, ja missä määrin ominaisuudet ovat yksilöominaisuuksia, koska ne ovat maailmassa hajallaan.

Merkitys

Olemassaoloa ei säätele mielihyvä, vaan merkitys joka kommunikoi (konsultoi) elämää. Elinkelpoisuus ei ole petoeläimen raivoa, eikä illuusioihin ansoittumista, vaan pikemminkin näiden merkitsemistä (vaara).

Toinen

Ulkopuolinen olio ja/tai sitä ympäröivä asioiden järjestys jonka olemassoloa kohti tai vasten oleminen toimiessaan suuntautuu tai jonka varaan se rakentuu, ja johon olemassaolon rasite ja paine kasaantuu. Vastakappale.

Maailman rajat

Yksilön olemassaololla ja merkityksellisyyden etsinnällä on rajat. Ne voivat olla aikakauteen tai paikkaan sidottuja, ja voivat kuulostaa ennakkoluuloilta tai satunnaisuuksilta, mutta ne ovat ne rajat jotka merkityksellisyyden mahdollistavat - ne ovat merkityksellisyyden kokemisen ennakkoehdot, paradoksit joiden sovittaminen ei onnistu. Niiden sovittaminen voi mahdollistua, mutta vain ylimielinen itsekorostus voi ohittaa koko ongelman, saalistavuuden avautumisen.

Todellisuus

Oleminen kohtaa* olemassaolon merkityksellisyydessä jossa asioilla on paikkansa. Asioiden sijoittelu ei ole mielivaltaa jossa aggression annetaan kuljettaa niitä mielihyväjärjestyksessä. Todellisuus itse ilmoittaa olemisen rajat, kun taas aggression lukittuneisuus ei tee sitä vaan pakottaa tai antaa luvan.

* Kirjoitin tähän alunperin abstraktimmin ja suureellisemmin "kohtaa tai sovittaa", mutta tämä olisi vedätys ja lipsahdus johonkin perinteeseen. Oleminen ei sovita olemassaoloa mitenkään vaan jää aina avoimeksi muutokseen ja epävarmuuteen. Sovitus liittyisi enemmänkin katumuksen kaltaisiin konkreettisiin suhteellisuuksiin jotka edellyttävät sitä.

Olemassaolo

Joitakin abstraktimman eksistentiaalisuuden käsitteitä, jossa oleminen käsittelee suhdettaan olemassaoloon. Käsitteet lähenevät epäonnistuvuudessa välittyneisyyden fenomenologiaa ja ristiriidan dialektiikkaa eksistentiaalisuuden puolelta. (Ansa)

Olemassaolo

Jos oleminen on abstraktissa suhteessa johonkin, se on olemassaolo, johon sen suhde on passiivinen (olio).

Ihmettely

Oleminen ihmettelee havainnoinnin piirissä olemassaolon ilmiötä, ja siinä tapahtuvia asioita.

Leikittely

Leikittely ja vitsailu ovat toiminnallisia tapoja käsitellä asioita joita ei ymmärretä eikä hallita, mutta joiden mukana joutuu ajautumaan. Sama pätee aggressioon. Onko tämä ymmärtämätön ryssintä jotain mikä/jonka nostaa olemassaolon ymmärryksen korkeimmaksi muodoksi, vai etsiä aina uutta syytä luovuttamatta. Mitä lasten leikkeihin tulee, kannattaako heistä kasvattaa ympäristönraiskaajia.

Paine

Olemassaolon paine, joka syntyy jonkin olemisesta.

Rinnakkaisuus

Toisia vastaavalla tavalla olemassaolevia kulkee rinnalla rinnakkaisuudessa. (vrt. samanaikaisuus).

Huuto

Yleisesti ääni tai muu merkki joka syntyy olemassaolon paineesta. Kartoittaa hälyttävyyden rajoja. Olemis(t)en pitäisi olla siellä väl(e)illä. Olemassaolon ei kuuluisi leikitellä eikä viihdytellä itseään näillä ilmiöillä.

Takertuminen

Olemassaolo tai sen asiat kiinnittyvät painostavasti tai ovat painostavasti ja pysähtyneesti kiinnittyneet. Tekona esim. rintahallintomallilla pään paukutukseen asti kiinnittyminen, hallintaolettamalla - kuten väärä lähestyminen, mutta kykenee epämukavaan kiinnittyneisyyteen. Takertuneisuudessa ollaan kommunikaation ulottumattomissa - takertunut ei (täysin) ymmärrä aiheuttamaansa epätoivoa. Koiramainen limaliemi, ja mahdollisesti epämääräinen seksuaalinen kiihottuneisuus. Mahdollisesti toisen eläinlajin vaikutuspiirin valtaa.

Kyllästyneisyys

Oleminen on kadonnut olemassaoloon eikä löydä suuntaansa, maailman kadottaessa merkityksellisyyttään. Yksilö voi välittyneisyydessä tai kärsimyksessä rajata ja vaimentaa ristiriidan törmäytyksiä.

Kyllästyneisyys

Oleminen on kyllästetty omalla sisällöllään, ja on muuttunut olemassaoloksi jonka on ottanut haltuun joku muu. Maailman keskittyneisyys on poissa, ja jossain määrittämättömässä muualla - päälle vyöryy, tai oleminen vedättää joka suuntaan. Yksilö kokee häiriötä kulttuurin materiaaleista ja aineksista. Odotettava ohi.

Pettyminen

Maailmaan pettyminen on raivoon verrattavissa oleva vastuuton tila. Yksilö ei kykene kantamaan vastuuta, vaan antaa luvan tapahtua ympärillään, vyöryttää ympäriltään. Yksilö voi silti rajata vyörymistään sinne missä pettymyksen syy on, rikkomatta sitä mikä on häntä lähinnä vaikka ei voi sitä lähestyä.

Katkeruus

Teknisessä merkityksessä kyynisyys loukkausten määrästä jonka kyllästyneisyydessä tai pettymisessä joutuu sietämään. Lukittuneisuus.

Simputus

Olemassaolo läksyttää jotain "joka ei usko", teknisesti ottaen. Eli joku peto (ja luonnon liike) alkaa jo pahemman kerran kuskautella. Tähän ei oikein voi vastata kuin pitämällä rähinää yllä. Luonnon ja ihmisen julmuutta, johon ei kannata lisätä enempää, ja toisaalta sen vaikutusta voi yrittää minimoida.

Keräily

Kyllästyneellä ei ole kosketuspintaa (elävään) merkityksellisyyteen. Jos hän yrittää jotain, hän keräilee.

Sankari

Kyllästyneisyyden estetisoitu ja valheellinen positiivinen kokemus. Vrt. tarinointi.

Rakkaus | Kuolema

Olennaisen merkityksellisyyden mitat.

Rakkaus

Rakkautta vasten on määritelty olemisen olennainen merkityksellisyys.

Kuolema

Kuolemaa vasten on määritelty olemassaolon olennainen merkityksettömyys. (Kipu)

Odotus

Jonkin tapahtumiseen valmistautuminen tai varautuminen. Odotuksessa maailma järjestetään siten että odotettu voi tapahtua. Odotus voi myös estää sitä tapahtumasta, tai tapahduttaa jotain muuta.

Muisti

Maailmalla on muistissa kaikki mitä täällä on tehty – kyllä se on täällä muistissa.

Tuomio

Kaiken painostuvuuden ja selvittelyn lähtökohta – jonkun toisen antama lopullisuus. Ylittää vaikutusvoimassaan tavanomaisen moraaliarvostelman. vrt. Kafka

Kärsimys

Kärsimys pitää maailman koossa silloinkin kun se ei ole merkityksellinen, eikä aiheuta sille vahinkoa. Oleminen roikkuu epätietoisuudessa olemassaolon kyllästyneisyyden takertumisen pelossa tapahtuneen vahingon rajoilla, pakottamatta sitä.

Luokka: »
Luotu 2018-04-20 16:23 | Muokattu 2018-09-15 22:06
http://raulihaverinen.fi/?id=223