Tapahtuminen

Maailman tapahtumisen passiviteettiin, eli eräänlaisesta sivullisuudesta käsin tapahtuvaan havainnointiin liittyviä käsitteitä. Liittyvät lähinnä järjestyneisyyteen ja siinä tapahtuvaan lukittuvuuteen ja sen aiheuttamaan liikkeeseen ristiriidan paineessa.

Määritelmät

Avautuneisuus

Havainnoinnin ja liikkumisen perusvalmius. Välittyneisyyden ja tapahtumisen rajakäsite. Suuntautuneisuuden vastaanottava puoli, vrt. johdattuvuus, houkutus, vaara, ansa.

Samanaikaisuus

Asioiden tapahtuminen yhtä aikaa, rinnakkaisuus. Voi toimia vedätyksenä: tapahtuma saa voimaa (kannattelu) joltain joka ei halua sitä pysyvästi antaa. Käsite voisi kuulua olemiseenkin, mutta dynaamisuutensa ja valmiutensa takia lisään sen ristiriitaan.

Siirtyminen

Havainnoinnin (tietoisuuden) siirtyminen itse siirtymättä, vrt. suuntautuminen, intentionaalisuus, selittämättömät kokemukset - muistelu, haaveilu, kaukomatkat. Kiinnittyessään erittäin onnettomuusaltis, synnyttää ennakkoaavistukset ja samanaikaisuuden.

Seuraantuvuus

Jotain seuraa jokin liikkeen pakosta tai johdattuu. Yhteisliikkeen seuratun näkökulma, raahautuminen.

Johdattuvuus

Seuraantuvuuden käänteiskäsite. Joku kulkeutuu toisen jäljessä. Seuraajan näkökulma, viettäminen.

Tietoisuus ja ei-tietoisuus (epätietoisuus), aktiivisuus ja passiivisuus voivat vaihdella käsiteparin välillä, eikä pari-ominaisuus ole aina läsnä (varsinkin kun näkökulmana eivät ole yksilöt).

Vrt. johdatus ja eksytys.

Kerääntyvyys

Passiivinen yhteen johdattuminen, jonkin vedättelevän ilmiön johdosta.

Törmääntyvyys

Taustalla ei vain ajattuminen, vaan mukana jokin aktiivinen tai akuutti ajattava voima. Esim. huolettomassa yhteiskiinnittyneisyydessä (seuraantuvuudessa) puskemisen sivuvaikutus.

Jatkuvuus

Tapahtumisen tila jossa asiat alkavat tapahtua itsensä voimalla. Vrt. myös vakiintuneisuus, taantuminen kun asiat tapahtuvat vedätyksessä ylikierroksilla.

Valloitus

Tyhjää hallintatilaa vallataan vedätyksessä suunnittelematta. Synnyttää satunnaista hallinnointia. Johdattaa, voi eksyttää. Passiivinen, johdattunut näkökulma, eräänlainen verkostoitunut liikkuminen satunnaisessa kannattelussa.

Luokka: »
Luotu 2018-04-24 13:44 | Muokattu 2018-05-14 15:10
http://raulihaverinen.fi/?id=235