Epäonnistuminen

Maailman asettumisen epäonnistumiseen liittyviä käsitteitä.

Määritelmät

Virhe

Tunnistettavuus joka jossain tarkastelussa tulkitaan vääräksi. Virheellä voi olla funktionaalisia ominaisuuksia ja se voi olla hyödyllinen monissa erilaisissa tarkasteluissa, jotka osaltaan voivat myös perversoitua.

Kiristyneisyys

Järjestyneisyyden ylivedättyneisyys jonkin hallinnassa tai painostuksessa, hermostuneisuus, levottomuus.

Hyökkääntyvyys

Hyökkäys koettua vihollista kohtaan. Kaikki tilanteet ovat kuitenkin piiritettyjä, ja hyökkääntyvyys on provosoitumista, epätoivon teko. Onko kohde oikea? Eriasteista ansoittuneisuutta itsessään.

Esimerkiksi jotain henkilöä saatetaan aggressiivisena (hyökkääntyvyys, vääntö) kun vakiintuneisuudella on järjestely joka tekee saman harjaantuneesti ja automaattisesti.

Vetäytymisen ohella epäonnistumisen muodoista eniten hallintaa omistava, mutta hallinta tahtoo rikkoa itselle tärkeintä.

Vetäytyminen

Kuten liikkeen pakko, mutta ainakin näennäisesti passiivisempi. Tila jätetään tarkkailtavaksi, mutta siitä pyritään saamaan hallittavissa oleva kontrolli.

Sisältää osallistumisvalmista hallintaa, mutta ei halua eikä voi käyttää sitä.

Alistuminen, väsytys

Kiristyneisyydessä hallintaan pyrkivä painostus, ajattaminen, voi pyrkiä tähän. Alistuneen tai väsytyksessä luopuneen elämänpiiri jää saalistettavaksi. Väsytetty samoin kuin alistunut voi pyrkiä vetäytymään alttiina hyökkääntymään tai pyrkiä saamaan uudelleen hallintaa pakotetulla liikkeellä.

Väärä lähestyminen

Positiivisesti arvostetun kohteen rynttäännytys vasten ristiriitaa. Väärät seuralaiset, saalistavuus, hälytyksen puute tai sen väärentyminen, ymmärtämätön mukavoituminen tai tunkeilu.

Varkaus

Hälytettävyyden varastaminen leikkikaluksi, ja jättäminen saalistettavaksi. Tämän tekee tahattomasti myöhästyneenä, mutta toisaalta myöhästyneisyydessä ollaan samasta syystä.

Myöhästyneisyys

Hälytys on ulottumattomissa, ja tunnistettavissa on vain painostunut roikkuvuus jota joutuu käsittelemään olennaisesti tunnistamattoman kautta. Ei täysi epäonnistuminen, mutta vajaa hallinta jonka päälle ei voi oikeastaan tehdä mitään painostuttavaa.

Toisaalta (syystä) luottavainen liikkuu hiukan myöhään - on aina sellaisia jolla on tärkeämpää asiaa. Mutta silloin hänellä on oltava hälytys liian kiireestä - toisen kiirettä hän ei voi luotattaa turvalliseksi. Silloin ensimmäinen hälytys on törmääntyvyys joka muuttuu muiksi hälytyksiksi. Jokainen havahtuminen on uusi hälyttävyys (ei ihmeteltävyys).

Taantuminen

Vakiintunut, establisoitunut (tai painostettu) oleminen (järjestyneisyys) menettää ulkoisuudessa merkityksellisyytensä. Se haalii itselleen sellaista mihin sillä ei ole varsinaista intressiä tai ymmärrystä ja menettää tämän passiivisesti, tai jonkun toisen suurempi intressi kuluttaa establisoituneen.

Ulkoisuus

Sisältö siirtyy ilman taustoja: vedätetty, nostatettu, kannateltu. Vrt. tulokset ilman perusteluja, huiput ilman aallokoita. Vrt. myös sisällötön establisaatio (vakiintuneisuus) jossa alkusyy asioiden järjestykselle on unohtunut tai kadonnut (kätkeytyneisyys). Lisää kiristyneisyyttä nostamalla muuta kuin mistä sisällöllisesti pitäisi olla kyse.

Esitys

Taantumisen ja ulkoisuuden muoto joka ei kommunikoi merkityksellisyyttä. Osallisuuden muuntuminen teeskentelyksi, estetiikaksi, joka johdattaa muut osapuolet suoraan vaaraan. Osallinen on muuttunut ulkoa ohjatuksi marionetiksi joka sitoo itseensä, mutta ei tee eikä voi tehdä mitään muiden osallisten suojaamiseksi.

Tarinointi

Esityksen rinnakkaismuoto. Sisältö alkaa kuljettaa itseään ilman vuorovaikutussuhdetta maailman asettumiseen, jolloin se tahattomasti kuljettaa ensisijaista maailmaa rinnakkaismaailmanaan. Vrt. siirrännäinen.

Luokka: »
Luotu 2018-04-24 13:44 | Muokattu 2018-05-31 09:59
http://raulihaverinen.fi/?id=239