Asettuminen

Maailman asettuminen ristiiriidassa.

Määritelmät

Järjestyneisyys

Tapa jolla asiat ovat järjestyneet, eli miten ne suhteutuvat tai suhtautuvat toisiinsa. Esim. luonto voi olla järjestynyt jotenkin, mutta se voi hyvin helposti järjestyä toisin. Osatekijät voivat suhtautua toisiinsa toisin. 1 2

Ks. myös tapahtuminen, osallisuus

Ristiriita

(Sisäinen) häiriö järjestyneisyydessä.

Ks. myös vaikuttaminen, epäonnistuminen

Liike

Jonkin havaittavuuden liikkuminen, tai siirtyminen.

Liikkeen alkuperäinen tai olennainen määritelmä liittyy tässä havainnon liikkeeseen, ei siis omaan fyysiseen liikeeseen, eikä välttämättä edes havaittuun liikkeeseen (vaikka saatan jossain puhua liikkeestä myös näissä merkityksissä), vaan siihen että havainnossa on jotain joka liikkuu ilman että se olisi välittömästi havaittavissa. Sen havaitseminen liittyy kiinnittyneisyyteen mikä oikeastaan on juuri alkuperäistä välittömyyttä, mutta välittömyydellä tarkoitin tässä toissijaista arkisen ("maalaisjärjen") merkityksen välittömyyttä, että joku fyysisesti sijaitsee siellä missä se havaitaan, sen sijaan että se olisi siellä "vain" läsnä.

Ks. myös tapahtuminenvaikuttaminen

Jännite

Paine liikkua näennäisen staattisesta pysyvyyden tilasta, hermostuneisuus, intensiteetti. Esimerkiksi seuraantumisen, johdattumisen, vedätyksen, vetäytymisen tai taantumisen aiheuttama. Voi ajatella että jännite on muuttumisen pääsyy, koska se pyrkii palautumaan - toisaalta voi ajatella, että palautuminen itsessään ei välttämättä ole varsinaista muuttumista vaan olioiden luonnollista liikkumista, ja olennainen muutos vaatii ristiriitaa.

Ks. myös tapahtuminenvaikuttaminenepäonnistuminen

--

1 Tämä on myös yleistämällä saadun tiedon ongelma: kärjistetysti asetelman voi vedättää järjestymään tietyllä tavalla, mutta kaikki vedättäjät eivät ole tiedossa - lievemmin mikä tahansa vakiintuneelta näyttävä ilmiö voi esiintyä tietyllä tavalla niin kauan kuin sillä on jokin asiaan näennäisesti liittymätön kannatin (myös suora vastustus voi toimia kannattimena), mutta kun tuo kannatin poistuu ja tämän muodostama kokoava jännite, saattaa itse ilmiö kadota.

2 Käsite voisi kuulua olemiseenkin, mutta tässä se on teknisempi tavalla jolla sitä ei normaalissa olemassaolossa käytetä. Toisaalta järjestyneisyys on tässä merkityksessä jonkin osana olemista hyvinkin rajatusti ja tilapäisesti. Toisaalta käsite liittyy välittyneisyyden koosteisuuteen, mutta tässä huolenaiheena ovat itse oliot ja niiden pyrkimys järjestämään erillisyyttään. Itse välittyneisyys ilmiönä on tässä liian laaja. Oliot taas liittyvät olemisen yksilöihin.

Luokka: »
Luotu 2018-04-24 14:15 | Muokattu 2018-11-27 21:40
http://raulihaverinen.fi/?id=240