Eläinten vuorovaikutus

Lintujen vuorovaikutus1 nähdään aika staattisena, esimerkiksi reviirilauluna. Tässä kuvauksessa ei ole kyse vain laulusta, mutta pätee yhtä lailla siihenkin.

Yleisesti, jos kaksi lintua tai muutakin luonnoneläintä ottaa yhteen, ne eivät välttämättä taistele toisiaan vastaan vaan yrittävät ottaa haltuun yhteisen uhan joka on niiden välissä, ja sivullinen seuraaja on siinä mukana.

Tämän haltuun saatuaan ne osaavat asettua suhteessa toisiinsa koska ne seuraavat sitä samaa asiaa molemmat, ja kaikkea muuta tapahtumista suhteessa siihen. Tästä syntyy monimuotoinen variaatio vuorovaikutuksessa.

Kuolettava taistelu taas johtuu siitä, että ulkopuolinen uhka ei väisty, ja yksilöt joutuvat taistelemaan eteenpäin sen liikkeiden mukana. Sen asian voi sählätä aikaan myös sivullinen seuraaja joka ei ymmärrä uhkaavuuttaan.

Sama pätee väreihin, jotka eivät ole estetiikkaa, vaan saavat aikaan erilaisia reaktioita joita kyseinen eläin tietää hallita.

--

1 Olen kirjoittanut useita vaihtoehtoisia kuvauksia, ks. esim. Kilpailu vai vuorovaikutus, jonka alaviitteessa linkit muihin teksteihin. Tässä uusi yritys, jossa otan heti huomioon havainnoijan ja ulkopuolisen uhan, ja moninaistumisen tässä kontekstissa.

Luokka: »
Luotu 2018-05-20 16:49 | Muokattu 2018-05-20 16:51
http://raulihaverinen.fi/?id=273