Merkitys | Kiinnittyneisyys

Välillä ihminen ihmettelee ja pettyy sitä että hänen kokemansa merkityksellisyys ei löydä paikkaansa maailmasta. Yleiseen kysymykseen tästä on vaikea kuvata suoraa vastausta. Rajatuissa yksittäistilanteissa ratkaisua voi etsiä hänen kiinnittyneisyydestään. Kiinnittyneisyys on myös se jota jokainen luonnon eläin ensisijaisesti katsoo - kaikki muu saa selityksensä siitä.

Yleisellä tasolla ihmiset ryntäävät päin epätoivoa1, ja pitävät katkeruusoikeutenaan ylläpitää sen syytä, samaa joka on heidän oman onnettomuutensa alku. Ihminen ei suostu selvittämään (kuolettavaa) kiinnittyneisyyttään ja alkaa ladella latteuksia merkityksellisyyden sijaan.

Ristiriita on se mitä tarjotaan jos keskustelulle ei ole edellytyksiä.

Kuitenkin, jos merkityksellisyydestä latteuksien sijaan pidetään kiinni, aitous on alustava synteesi.

Merkitys & Kiinnittyneisyys ? Aitous

On vaikea tarjota varsinaista positiivista synteesiä koska aitous on olemisen ristiriidan käsite, ja kuuluu olemassaolon järjestyneisyyden alle.

Ja kaava kulkee:

Aitous -> Järjestyneisyys -> Vakiintuneisuus -> Taantuminen

Samaan aikaan "taantuminen" on kuitenkin muuta luonnon hallintaa.

Luonnon hallintaan en mene nyt enempää, koska siellä ihminen alkaa liian mielellään takertua ja metsästellä. Tämä ristiriita kuitenkin selittää esimerkiksi sen epämääräisyyden, että ihminen voi samaan aikaan kokea olevansa loukattu ja syyllinen.

--

1 Mutta hurjana käy taistelu sieluista! Joku on sitten keksinyt että tämä (epätoivo) on hyvä paikka kiinnitellä tarroja metallitolppiin. Joko niillä törmäytellään tai siellä jo törmäillään, mutta halvaksi jää kuoleman hinta.

Luokka: »
Luotu 2018-06-05 09:41 | Muokattu 2018-06-06 13:44
http://raulihaverinen.fi/?id=286