Määritelmät (Yhteisö)

Yhteisöllisyyteen ja luontoon kuuluvuuteen liittyvien käsitteiden määritelmiä.

Tähän kerättyjen käsitteiden lopullinen tarkoitus on tiivistää yleispiirteet siten että olennaisen luonne ja mahdollisuus tulee esiin siten että se myös kommunikoi reaalimaailmassa joka pyrkii latteuteen joko välttämättömyyksien (kaavamaisuus) tai viihdyttelyn (tarinointi) muodossa.

Yhteisö

Siirtymä olemassaoloon, vajoaminen olemiseen. (Luottamus)

Yhteisö

Sisäiseen kokemukseen ja ulkoisiin käytäntöihin perustuva ryhmään kuuluminen, jonka ominaisuudet muodostavat tapahtumista joka toimii yhteen (funktionaalisuus).

Yhteenkuuluvuus

Merkityksellinen kokemus siitä missä suhteessa joku kuuluu samaan ryhmään, tai ei kuulu. Sisäryhmien välistä yhteenkuuluvuuden puutetta voi korjata rakenteella jossa ryhmäsuhteet saavat merkityksen.

Rakenne

Periaatteet ja toiminnot joiden ympärille yhteisö muodostaa rutiininsa ja ymmärryksensä itsestään. Rakenteellistaminen poistaa sisäisen merkityksellisyyden ja yhteenkuuluvuuden tärkeyttä, ja jossain määrin koneistaa. Toisaalta rakenne voi auttaa siirtymään jostain ei-toivotusta ryhmästä toiseen. (Yhteiskunta)

Rutiini

Rakenteen tuottamat automaattiset toimintatavat, jotka yksilötasolla hämärtävät merkityksellisyyttä. Purkaantuessaan rutiini tuottaa odottamattomia oivalluksia ja sattumuksia.

Uusiutuminen

Synnyttämänsä funktionaalisuuden, anomalioiden ja keksintöjen kautta yhteisö arvioi itseään perusteistaan. Ei täysin itsetarkoituksellisesti, mutta jokseenkin välttämättä.

Uusiutuminen ei välttämättä tarkoita uudistumista (muutosta, ulkoasun vaihtoa, juonittelevaa nahanluontia) vaan myös itsensä uudelleen löytämistä (peseytymistä, puhdistumista).

Luonto

Siirtymä olemiseen, vajoaminen olemassaoloon.

Luonto

Ihmisyyden tausta ja sen lähde, sen liittyneisyys.

Elämä

Elävyyden laadullinen moninaisuus. Kaikki olennainen on elävää, ja sen pitäisi pysyä sellaisena.

Suojelu

Lähiympäristö täytyy pitää elettävänä ihmisille ja ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa (ei lemmikkeinä tai tuotantoeläiminä) eläville lajeille. Sekä ihmistä että lähimpiä vuorovaikutteisia lajeja on suojeltava niille aggressiivisilta elämänmuodoilta siten että saalistavuus on minimissä. Joiltakin alueilta vetäydytään monimuotoisuuden ja vaihtuvuuden vuoksi, eikä niillä elostella.

Painostuvuus

Yksilön rajoittuminen yhtä aikaa sisäisesti hyväksytystä ja samalla ulkoisesta vaatimuksesta. Lähentyy ristiriidan elementtejä.

Painostuvuus

Kuuluvuus yhteisöön ja sen itsesäätelyyn merkitsee painostuvuutta. Tämä pätee yhtä lailla luontoon joka on yksilön ja yhteisön olennainen osa. On usein jotain tärkeämpää kuin henkilökohtainen halu, ja motiivi väistyä tai pienentyä ei ole varsinaisesti toisten halu (jaettu taktikointi), vaan olemassaolon paineen vaikutus. Sinänsä positiivinen käsite joka merkitsee että yhteisö aiheuttaa painetta joka halutaan kantaa.

Riitely

Painostuvuuden realiteetti, mutta merkki siitä, että yhteisön jyrän ratkaisut eivät ole yleisesti hyväksyttyjä, eivätkä kuoleman kihinässään kestäviä. Vetäytyminen huonon enteen olemiseen on olemassaoloa (synkopointi, kuoleman svengi). Tässä vaiheessa aletaan puhua verorasitteesta, kurjistamisesta, ankeuttamisesta, "vastuullisuudesta"...

Häiriköinti

Pyrkimys yhteisön sisäisen epäoikeudenmukaisuuden poistamiseen kyseenalaistamalla perustavalla tavalla sen käytäntöjä.

Kapina

Avoin merkityksettömyyden ilmaus jossa yksilö pommittaa rakennetta sokeasti tappioista piittaamatta, hyötyjä laskematta.

Eksytys

Rutiinien aiheuttama passivoittava ahdistus jota yritetään edetä suoraan, enemmän tai vähemmän takaa-ajettuna.

Luokka: »
Luotu 2018-06-14 10:01 | Muokattu 2018-10-22 13:48
http://raulihaverinen.fi/?id=294