Työ

Kommentteja nykyiseen käsitykseen työstä.

***

Työn tehokkuus ja siihen harjaantuminen perustuu toiminnan automatisoitumiseen.

Työnkulku on rutiinia joka ei salli irrottautumista ja näkökulmanottoa.

Erikoistuminen tuottaa strukturoitua maneerikieltä, joka on ainoa ymmärrettävän kommunikaation muoto - tätä on yhtälailla viralliset asemat ylittävä työkieli kuin sisäryhmien epävirallinen viestintä (työpaikkahuumori).

"Luovaa" flow-tilaa yritetään saavuttaa perustalta joka ei kestä. Se on Münchhausenin temppu, huijauksen ja epäaitouden tila joka kuluttaa. Toisaalta onhan sähköinen impulssielämä luontevaa ja aitoa muurahaiselle.

Työyhteisö markkinoi itseään ulospäin arvoilla jotka eivät oikeastaan liity siihen miten töitä käytännössä tehdään. He alkavat itse uskoa sitä mitä sanovat. Toisaalta, jos he tosiaan toimivat näin, se on rutiini johon he ulkopuoliset pakottavat.

Sairaudet ovat impulssivirtaa jolle hyötytalous ei löydä käyttöä, tuotetta, sovellusta. Se ei hahmotu kuin perustavasti ajattelua muuttamalla. Tässä kaikki hätäiset yritykset ovat lukkiutumista ja paukuttelua, juuri siinä mittakaavassa mitä aiempi käytäntö edusti.

***

Rutiineihin lukkiutuneisuus pyritään hallitusti avaamaan irrallisella huumorilla ja virkistystoiminnalla.

Työ ja viihde ovat erikseen, tai sitten on pelkkää työtä ja pelkkää viihdettä.

Työn kokonaisuus (uppoutuneisuus) on omilla laeillaan etenevä petolauma jonka toimintaa ulkopuoliset joutuvat tarkkailemaan ja rajoittamaan. Tätä kutsutaan näkökulmasta riippuen myös asiakaslähtöisyydeksi.

***

Erikoistuja käyttää raivoa tavalla jota hän ei ymmärrä, eikä sen perustaa. Hän säätää sieltä myös "lakeja". Saman tekee myös mistään ymmärtämätön joka paikan sekaantuja, mutta hän onkin (jonkin lähetystön edustajana) jo kaikkialla - hän puolestaan tietää "lait".

Lukkiuttaminen (lataaminen ja tähtääminen) on johtamista joka vaatii johdetulta "sitoutumista yhteisiin arvoihin ja pelisääntöihin". Perusteiden arviointi työnkulussa ei oikeastaan ole mahdollista, vaan lähin assosiaatio on huutaminen ja sairaalloistaminen. Mikäli tämä tapahtuu vertaisyhteisössä, lähin assosiaatio on juonittelu ja syrjäyttäminen.

Luokka: »
Luotu 2018-07-08 11:34 | Muokattu 2018-07-12 09:56
http://raulihaverinen.fi/?id=317