Aggressiosumppu

Kun työnantajat reagoivat ammattiliittojen vastatoimiin vaatimalla niiden käytettävissä olevien keinojen rajoittamista1, ne eivät ota huomioon sitä että liitot ovat ainoa taho joka pystyy pysäyttämään yksipuolisen vallan kasaantumisen, ja siitä seuraavan väkivaltaherkkyyden kasvun. Jos joku haluaa poistaa liitoilta vallan toimia tällä tavoin, se pakottaa etsimään muita satunnaisia kanavia. Maailmanhistoria on täynnä verisiä mielenosoituksia, vallankaappauksia ja sellaisten yrityksiä.

Vallankäyttö on aina ongelmallista, mutta tässä tilanteessa liitot ovat ainoa mielekäs vastavoima joka voi kertoa tiedostavalle hyväosaiselle että hänen toimensa ovat menneet jo pitkään yli omahyväisyyden tiellään.

Sen sijaan

[Suomen Yrittäjät] kannustaa vastatoimena yrittäjiä lopettamaan ay-liittojen jäsenmaksuperinnän sekä hallitusta alkamaan toimenpiteisiin poliittisten lakkojen rajoittamiseksi. - Ammattiliitot toimivat nyt eduskunnan tahtoa vastaan. Se osoittaa parlamentarismin halveksuntaa.1

Retorisen leikittelyn kasaannuttaminen vallankäytön mekanismeja keinotekoisesti juoksuttamalla ei ratkaise ainoatakaan ongelmaa. Liitot eivät ole osa parlamenttia, mutta ne ovat olennainen osa demokratiaa2.

Ilmoituksen ajoitus viittaa meneillään olevaan poliittiseen kiistaan irtisanomissuojasta, vaikka työajan pidennyksellä ei ole mitään tekemistä tuossa riidassa.1

Kilpailukykysopimuksen osittainen irtisanominen on juuri kytköksissä tähän kiistaan. Jos liitot kokevat että heiltä huijattiin tämä sopimus, on sen sopimuksen kyseenalaistaminen juuri keskeinen toimi.

Jos kaikki muut vastaväitteet ohitetaan, "kansalla" on oltava mekanismi sanoa riittävästi, selvästi ja pysäyttävästi kun rajat on ylitetty. Sen mekanismin välttämättömyyden kanssa ei kannata leikitellä. Ja yksinvalta (tai yksipuolinen valta) ylittää aina lopulta rajansa, koska se etenee manipuloimalla.

Kun esimerkiksi Metsäteollisuus tavanomaisella retoriikalla esittää

Metsäteollisuus on täysin kiistan ulkopuolinen, mutta maksaa lakkojen laskut. Ammattiliittojen toiminta on vastuutonta, ja nyt on aika rajoittaa poliittisia lakkoja.

Metsäteollisuus ei ole kiistan ulkopuolinen jos hyväksyy hallituksen toimet, kannattaa niitä ja hyötyy niistä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja sanookin että

ay-liike lakkoilee jäsenkenttämme tärkeänä pitämää uudistusta vastaan.

Ongelma ei myöskään ratkea tai saa perspektiiviä rahallisia tappioita laskemalla vaan vaikutuksia koko elämään joka uhkaa supistua tuotantoautomaatiksi.

Koko junttaaminen on läpikotaista valehtelua ja piittaamattomuutta muusta kuin oman ryhmän hyödyistä, jota vastaan tämä vastavoima on käytännössä ainoa mahdollinen, ja siksi sitä ei haluta.

***

Suomen yleisen sisäisen aggression alkusyy on ensisijaisesti Venäjä - syy miksi yksilöihin ja heidän välisiin suhteisiin pakotetaan aggressiivinen kontrolli. Sen ei tarvitse trollata eikä järjestää mitään tämän asian edistämiseksi. Mutta kun Suomi lähtee sisäiseen selvitykseensä syyttämällä "kapinasta" niitä tahoja jotka vielä voivat selvästi tuoda esiin minkäänlaista omantunnon ääntä, se ei enää ole omalla asiallaan, eikä Venäjä enää ole vasemmalla. Tämä on asia joka on jäänyt epäselväksi - käytetäänkö tätä epäselvyyttä jopa hyväksi siten että hulluus tarttuu? 

Ala-arvoiseen manipulointiin liittyen: kun koko irtisanomislain olennainen merkitys on jäänyt epäselväksi, minkälaiseen pelailuun koko lakiesitys on varsinaisesti tarkoitettu? Tästähän on kysymys ollut kaiken aikaa: lisää vapautta ja liikkumatilaa niille joilla on valta (omistus), ja keinotekoista turhan juoksemista niille joilla ei ole. Tämä on kuitenkin lopulta kysymys joka olennaisesti ylittää tämän työtaistelun.

***

Kysymys ei ole vain työstä, sopimuksista, vaan koko omahyväisyyden helvetistä. Ja siinä suhteessa olennainen kysymys on, ovatko jotkin toimet minkään olennaisen asialla, tai milloin ne muuttuvat uuden onnettomuuden aluksi jos olennaisempi kysymys ei ikinä tule esiin.

Realismia on kuitenkin myös se, että jossain vaiheessa "realiteetit" alkavat olla vähän liian itsevaltaisella asialla liikkeellä ja jonkin rajan ylittävän konkreettisen seikan ympärillä tätä "keskustelua" aletaan lopulta ratkaisevassa merkityksessä käydä. Tämän jälkeen on mahdollista arvioida koko aikakausi kun pakkoneuroottisen käskytyksen sumentama perspektiivi on jälleen tervehtynyt eikä valta voi enää sanella mantraansa minkä tahansa todellisuuden korvikkeeksi.3

Kyllä, on syytä huolestua. Ihmisten vastakappale ongelmia ratkaistessaan eivät enää ole toiset ihmiset, eikä edes luonto, vaan koneet.

--

1 Yle seuraa työmarkkinakuohuntaa: Teollisuusliitto irtisanoi työajan kiky-pidennyksiä, Suomen Yrittäjät lopettaisi ay-jäsenmaksujen perinnän | yle.fi

2 Varsinaisesti demokratiaan kuuluu mielenosoitusoikeus. Voi perustellusti ajatella että koko toimintamalli on vanhanaikaista kabinettipelaamista, mutta omalla tavallaan ay-liike vastaa tarpeeseen pysäyttää heikomman kansanosan yli jyräävää hallintoa - mutta tällaisenaan ratkaisu on osa yhteiskunnan ylivedättyneisyyttä, ristiinlukittuneisuutta ja junttaavuutta, ja luovutus tämän välttämättömyyden edessä. | Toinen asia on että se myös itse muodostaa hallintoa, ja siten sen käytännöt voivat suosia tietyntyyppistä työntekemistä toisenlaisen kustannuksella. Myös työpaikan henkilösuhteet voivat sisältää normatiivisena velvoitteen kuulua liittoon. Liittoon kuulumattomuus voi johtua tarpeesta säilyttää tietyt (henkiset) itsesuojelun elementit itsellään esim. jostain väliaikaisuudesta johtuen, mutta nyt ristiinverkostoituminen toimii siten että ryhmiin kuulumaton tuomitaan kaikkien ryhmien puolelta. Tarkoitan sanoa, että ay-liike voi aiheuttaa itse työn tekemiseen ja sen järjestymiseen liittyviä auktoriteettiinsa liittyviä ongelmia, mutta epäilen että vastapuoli ei ole "normeja poistamalla" näitä kysymyksiä korjaamassa.

3 Myös ay-liike on saman tehotalousjuntan takaajana, eikä siitä lopulta ole ratkaisemaan yleisiä kysymyksiä. Antti Rinteen hakkuukannalle tyrmäys Paperiliitosta: "Ei olla ihan samalla kartalla". Maaseudun tulevaisuus 2018-10-10.

Luokka: »
Luotu 2018-10-19 13:56 | Muokattu 2018-12-07 08:29
http://raulihaverinen.fi/?id=354