Merkitys | Arvo

Merkitys | Arvo

Merkitys ei ole välinearvo, eikä se ole myöskään itseisarvo. Se ei ole lainkaan arvo - se on jotain enemmän.

Arvon ongelma on että se on sivilisaation kuoleman leima. Se on elämänjäljittelyssään heraldiikkaa, kafkamainen labyrintti.

Jos merkityksen muuntaa arvoksi, merkitystä arvioidaan jonkun muun ehdoilla, joka haluaa sen vääristää.

Merkitys | Tarinointi

Joku nuori uusi naiskirjailija näki tarinankerronnan yhtenä merkityksellisyyden muotona1. Tarinointi on kuitenkin reaalisen merkityksen korvaamista kerronnalla jossa tapahtumille annetaan yhtenäisyys.

Tarina muodostuu itse sitä asiaa tärkeämmäksi mitä sillä oli tarkoitus kuvata, kun tarina kirjoittaa itse itsensä ja on eri asia kuin mikään maailmassa; silti maailma liikkuu sen mukana.

Ihminen voi oppia kerronnastaan mutta yliarvostaa itseriittoista kulttuuriaan jonka varaan hän itsensä laskee. Merkitys taas voi selvitä rinnakkaisuudessa. Ihminen olettaa tämän, ja laskee huvituksissaan sen varaan, maailmaan sulkeutuneisuudessaan.

Merkitys | Elämä

Mikään edellisistä ei ole merkitys. Merkitys on elävä.

Merkitys on tekemisissä näiden kaikkien asioiden kanssa, mutta mikä tahansa niistä voi syrjäyttää sen. Siksi merkitys voi haluta syrjäyttää minkä tahansa niistä, merkityksellisyyden kokemisenkin. Merkityksellisyys ei ole mukavuutta, eikä viihtymistä.

Kaikissa vaihtoehdoissa se on aina vaarassa.

Merkitys | Etiikka

Jos on olemassa etiikkaa, sen täytyy olla tekemisissä vain ja ainoastaan merkityksellisyyden varjelun kanssa.

--

1 Emily Esfahani Smith tekee oikein eron onnellisuuden ja merkityksellisyyden välillä, mutta hänen kuvauksensa merkityksellisyydestä jäävät (tietoni rajautuvat ko. artikkeliin) ihmiskeskeiseksi yksilöterapiaksi, ihmisen kulttuurin ihannoinniksi, ja estetiikaksi. Se on varmasti terapeuttinen ja monessa suhteessa oikeansuuntainenkin, mutta valehtelee elämänfilosofisesti sulkeutuneisuudessaan itselleen siitä mistä se on riippuvainen. Tämän suhteen on kuvaavaa että hänen alkuperäinen ammattinsa on toimittaja. En ole varma puhuuko hän vai artikkelin kirjoittaja lisäksi "mielekkyydestä" avartaakseen merkityksellisyyttä. Tälloin puhe on kognitiivista, eli siis mieltä eikä maailmaa koskettavaa - olennaisempaa kuin itse maailma olisi se että se jäsentyy mielekkäänä sen kokijalle. Arvot ja arvokokemukset ovat kognitioita, petoeläimen väärennöksiä.

Luokka: »
Luotu 2018-10-28 16:01 | Muokattu 2018-10-28 19:52
http://raulihaverinen.fi/?id=360