Onnellisuus | Elämänvirta

Kun jokin edistysaskel onnistutaan siirtämään yhteiskunnan rakenteeseen, sitä voidaan siirtää edelleen eteenpäin ja uusintaa kouluttamalla. Ongelma tässä on se, että ihmiset saavat tämän jatkossa liian helpolla. He eivät koskaan tiedä sen varsinaisia perusteita, vaan puskevat sitä eteenpäin tietämättä enää mitä vasten he sitä puskevat. Siitä tulee päähänpinttymä, jarru ja lamaannuttava voima joka ei välttämättä edusta sitä miksi se luotiin. Se voi muodostaa menestyksekkään sisäryhmän, mutta se polkee alleen jotain mitä se ei tunnusta ja jonka viestiä se ei vastaanota. Ehkä ulkokultaisessakin etiikassa se voi osoittaa tätä kohtaan "armeliaisuutta" - armelias se voi olla sellaista kohtaan jonka se tavalla tai toisella tuomitsee.

Abstrakti (estetiikkaan tai retoriikkaan liittyvä) puhe muodon ja sisällön vastaavuudesta tarkoittaa reaalimaailmaan siirrettynä virhetilanteissa varsinaisesti sitä että se mitä on yritetty sanoa näyttääkin todellisuudessa noudattelevan aivan toisenlaista elämänvirtaa kuin miten sitä on yritetty ilmaista1.

En puhu nyt edes siitä että onnellisuus2 ei ole oikea kriteeri arvioida yksilön tai yhteiskunnan onnistuneisuutta vaan se on kokemus jossa olemassaolon oikeutus on jo ylitetty ja sitä kulutetaan (vrt. hyvinvointi). Mutta kun tehdään nerokkaita onnellisuusvertailuja ei millään lailla käsitellä sitä että käsitettä tarkkaillaan suhteellisesti. Eli kun valitaan tietyt arviointiperusteet, jossa mittarit on ensinnäkin muutettu numeerisiksi, joku onnellinen saa tässä korkeimmat numeeriset pisteet, eli on kaikkein korkeimmalla onnellisuudessa verrattuna muihin. Kun tämä suhteellinen onnellisuus on löydetty, sitä aletaan inhimillisesti pitää absoluuttisena, jolloin (kuten Platonin ideaa) sitä tutkitaan onnellisuutena itsenään.

Tällaisen perässä Suomi konttaa arvonantoa ulkomailta. Tarkalla markalla taivaaseen!

--

1 Ks. myös "Merkitys | Kiinnttyneisyys" #1 ja #2.

2  "Ensinäkemältä ei ole ilmeistä, mistä kaupungin onnellisuus kumpuaa” – New York Times saapui planeetan onnellisimpaan paikkaan, Kauniaisten keskustaan - "Hyvät julkiset palvelut ovat osin seurausta siitä, että Kauniaisissa asuu poikkeuksellisen vaurasta väkeä..."

Luokka: »
Luotu 2018-12-24 17:54 | Muokattu 2018-12-24 18:13
http://raulihaverinen.fi/?id=380