Estetiikka | Etiikka

Estetiikka kulttuuriin liittyen merkitsee valmista säännöstöä ja käytössä olevia rakenne-elementtejä. Se ei ole ensisijaisesti esteettinen kokemus. Säännöstö perustuu etiikkaan ja asioihin joita se pyrkii tukemaan. Rakenteelliset elementit ovat keinoja tämän toteuttamiseksi. Tästä voi syntyä merkityksellisyyden kokemus.

Estetiikka pyrkii antamaan valmiita tapoja käsitellä asioita ja ratkaista käytännön ongelmia. Se ei pyri viihdyttämään.

Vastaavalla tavalla laki on esteettinen säännöstö, joka liittyy enemmän toimintaan itseensä kuin sen lopputulokseen (epäonnistua saa jos lain edellyttämiin seikkoihin on kiinnitetty huomiota tavalla jota se vaatii).

Liika estetiikkaan painottuminen merkitsee tarinointia tai sankaruutta, jolloin oleminen kulkee ohi alkuperäisen etiikkansa - siitä tulee esitys ja se olennaisesti taantuu. Etiikka voi estetisoitua jolloin siitä tulee epäaitoa.

***

Etiikka voi myös jäädä muotosääntöjensä puitteissa omaan piiriinsä vailla pyrkimystä suoraan kommunikaatioon. Se jää asettamaan omia ehtojaan, eikä sitä välttämättä tunnisteta etiikaksi, eikä se välttämättä pidä itseäänkään välittömästi eettisenä - sen lähin huoli on olla aiheuttamatta pahaa tärkeimmälle. Ehtoja asettaessaan se olennaisesti vainoaa, jolloin se joutuu käymään kaiken aikaa käymään läpi asiansa perusteita. Se voi myös lukkiutua päähänpinttymiin.

Tämä kompromissittomuus perustuu siihen että vaihtoehtoisesti tarjotun paketin (jota voi kutsua hyvin voimakkailla käsitteillä kuten "ristisiittoinen") katsotaan olevan olennaisesti elinkelvoton, eikä sitä voi hyvällä omallatunnolla kannatella. Ehdottomuuden takia jokin muu vieras voima saattaa saada ylikorostetuti hetkellisen vallan, tai tätä riskiä tuodaan esiin, mutta sen ajan oletetaan päättyvän ("totuuden" oletetaan lopulta voittavan ja muiden ihmisten tulevan järkiinsä).

***

Mikään ideologia ei voi ohittaa näitä valtapelin elementtejä.

Monet ovat perustaneet itsensä peruuttamattomasti estetiikalle.

Ideologia joka on uppoutunut heraldiikkaansa (esteettiseen nostatukseen) on kadottanut kosketuksen mihinkään merkitykselliseen, ja sen symbolikieli kuljettaa sitä omavaltaisesti - se on rutiinin läpikotaista koneistumista.

Luokka: »
Luotu 2019-02-15 15:44 | Muokattu 2019-02-16 22:19
http://raulihaverinen.fi/?id=390