Määritelmät (Toiminta)

Toiminnan käsitteiden määrittelyt. (luonnos)

Työ

Työ

Toiminta yhteiskunnan koneistuvuuden sisäpuolelta.

Erikoistuminen

Toiminnan rajoittuminen yhteisön osana.

Vastustus

Vastustus

Yhteiskunnan haitalliseksi muodostuvan koneistuvuuden pysäyttäminen.

?

Tahto

Haluun yhdistyvä "tietoinen" päätöksenteko, ja toiminta sen suuntaan.

Eksistentiaalinen käsite silloin kun se tuo esiin toiminnan ei-toivotut oheisvaikutukset (aggressio).

Halu

Tahdon passiivinen, "viaton", muoto.

Valinta

[päätöksenteon tavat]

Suuntautuminen

Toiminnalla voi olla erilaisia suuntautumisia, esimerkiksi aikaan ja etäisyyksiin liittyen. Esimerkiksi saapumiseen ja lähtemiseen voi liittyä eri asioita: mihin olet menossa, ja mihin olet menossa seuraavaksi. Tässä suhteessa toimija ja toiminta voi lähettää ristiriitaisia viestejä – millaiset voimat suuntautumisiin vaikuttavat. Tämä voi hajottaa toiminnan eksistentiaalisuuden, olemisen ja olemassaolon kysymyksiin.

Marssi

Piittaamaton eteneminen.

Positio–Negaatio

Toiminnan järjestyminen yhteiskuntaan, ajautuminen ristiriitaan tai lakkaaminen toimimattomuuteen, merkityksen etsintä.

Luokka: »
Luotu 2019-10-18 07:39 | Muokattu 2020-10-22 10:35
http://raulihaverinen.fi/?id=429