Luonnonsuojelulainsäädäntö

Kommentteja Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus -kyselyyn, liittyen rakennetun ympäristön suojeluun.

Luontotyyppien suojelu

Rakennetun ympäristön varpusille tärkeitä runsaita pensaita sekä myös rakennusten pesäpaikkoja (myös esim. tervapääsky, haarapääsky, räystäspääsky) olisi suojeltava tai korvattava jollain tavalla. On myös varmistettava että ympäristö sisältää riittävästi luonnollista kasvillisuutta hoidetun tilan lisäksi. Lasitusten ja valaistuksen turvallisuus linnuille pitäisi huomioida kaikissa rakennuksissa ja rakennelmissa.

Myös haitallisia vieraslajeja kuten kurtturuusua torjuttaessa olisi huomioitava niiden käyttö elinympäristönä (esim. varpuset rakennetussa ympäristössä) ja tarvittaessa tehdä korvaavia pensasistutuksia.

Ekologinen kompensaatio

Korjaus- ja uudisrakentaminen. Korjausten yhteydessä lintujen pesäpaikat tulisi suojella tai korvata samalla paikalla, sekä tehdä lasitukset turvallisiksi linnuille. Uudisrakentamisessa menetettyä luontoa voi *osittain* korvata samalla paikalla rakentamalla viheralueet ja lasitukset ympäristön eläimiä huomioivalla tavalla, ja tarjoamalla pesäpaikkoja. Nämä seikat huomioitava myös esim. energiatehokkaassa rakentamisessa, ja käytettävä yhteensopivia ratkaisuja.

Muut huomiot

Luonto on nähtävä paremmin osana ihmisen elämää, niin rakennetussa kuin luonnontilaisessa ympäristössä. Ihmisen luontoon kuulumista tulisi kehittää syvällisemmin elämänkatsomuksellisin tavoin, jossa luonto ei jää hyötykäytön, lemmikki- ja hyötyeläinten muurin, sen enempää kuin luonnon aggressiivisten elementtien ihailun tai järkeistämisen taakse.

Luokka: »
Luotu 2020-02-09 22:57 | Muokattu 2020-02-09 23:10
http://raulihaverinen.fi/?id=445