Ei-tärkeä lintualue

Erään asemakaavan vuorovaikutusraportin mielipiteeseen annetussa vastauksessa otsikolla "Alueen linnuston olosuhteet" käytetään ilmausta "ei tärkeä lintualue". En ole varma onko tämä tarkoitettu vastaväitteeksi vai ainoastaan tilanteen kartoittamiseksi käytettävissänne olevin kategorisoinnein, mutta siinä on joka tapauksessa ongelmia:

i) Asiaa ei huomioida välttämättä edes silloin kun kyseessä on tärkeä lintualue, esim. ajankohtainen Säätalon asemakaava Kaisaniemen puiston eteläreunalla.

ii) Kyseinen jaottelutapa ehkä soveltuu ongelmattomimmin kun kyse on luontoalueen suojelemisesta mahdollisimman koskemattomana, ongelmalliseksi se kuitenkin tulee kahtiajakavassa erottelussaan luonnon ja ihmisen kaupunkialueen välillä. Tällaista jaottelua ei ole, vaan luonto tulee sisällyttää mielekkäällä tavalla voimakkaasti rakennetussakin ympäristössä. Toisaalta rakentaminen pyrkii "luontoalueillakin" tarpeettomasti kaventamaan ympäristöjä, ja tämä kysymys voi edistyä mielekkäästi vain kun luonnon ja ihmisen parempi yhteensovittaminen huomioidaan kaikissa ympäristöissä kussakin soveltuvalla tavalla. "Kaavaratkaisu ei estä pesäpaikkoja... ja ohjaa vehreyteen" on riittämätön periaate siinä että kaupunkisuunnittelun johtotähti "maisema" ymmärretään pelkästään visuaalisesti, kun se on myös esim. fyysinen, eli esimerkiksi valheellista ja varastettua tilailluusiota luovat lasit ovat esteitä.

iii) Kyse ei vain linnuista (tai lepakoista) vaan kannanotto mielekkäästä rakentamisesta, ympäristösuunnittelusta ja ympäristökokemuksesta, vaikka tätä ihmisestetiikkaa ei ylikorostuneena (väärennöksenä) haluta tuoda esiin.

Luokka: »
Luotu 2020-02-09 23:01 | Muokattu 2020-02-11 09:13
http://raulihaverinen.fi/?id=446