Rottasota

Lintujen ruokintojen ympärillä esiintyy eri asteisesti systemaattista vainoilua jonka organisointi olisi syytä selvittää.

Ympäristöissä esiintyy eri eläimiä joiden suhteissa vallitsee omanlaisessa dynamiikka. Rottia ei esiinny kaikkialla vaikka ruokaa on saatavilla, joten niiden liikkumista ohjaavat erilaiset syyt, ja on järjetöntä leimata ja luovuttaa koko ympäristö tässä määrin rotille että näillä ohjeilla mm. varpuset käytännössä häviävät Suomesta. Kuka tätä järjettömyyttä pitää yllä, ja millä motiiveilla?

Lintujen ruokintoja kohtaan esitetään systemaattisia väitteitä, joiden perussisältö on että lintujen ruokinta on rottien ruokintaa. Looginen totuus se ei ole, ja tiedän kokemuksesta että rottia ei lintujen ruokinnalla välttämättä esiinny, eikä se myöskään selitä rottien esiintymistä yksin.

Esimerkiksi Helsingin kaupunki sanoo verkkosivuillaan "lintujen ruokinta mahdollistaa rottien ravinnonsaannin ruokintatavasta riippumatta". https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/lintujenruokintakielto-211221

Riippuen eri seikoista rotat voivat hyötyä ruokinnasta vaihtelevassa määrin. Jotkin ruokinnat ovat huonosti hoidettuja ja hyöty voi olla suurikin. Joissakin tapauksissa rottia voi liikkua paikalla satunnaisesti, mutta tilanne on korjattavissa ruokintatavan muutoksella (mm. ruokintapaikan avoimuus/suojaisuus eri kannoilta, ruokintalaitteen sijoittelu, ruoan määrä ja tarjoilun ajankohta) jos siihen on mahdollisuus. Usein toisten ihmisten toiminta estää toimintatavan muutoksen mm. koska ruokintalaitteet eivät välttämättä voi olla liian näkyvillä. Lintujen ruokintalaitteita rikotaan, hävitetään ja niiden sisältö saatetaan levittää ympäristöön. Erään tällaisen toimijan sain selville joka samalla rikkoi koirakieltokylttejä, mutta Helsingin kaupunki omalta osaltaan ilmoitti ettei heillä ole asiassa vaatimuksia ja poliisitutkinta jätettiin tekemättä.

Vaikuttaa kuitenkin että "rottaongelma" on olemassa koska sen avulla voi harjoittaa mielivaltaa, ja rotat mahdollisesti mielellään tämän mielivallan asuttavat jos se on asuttavissa.

"Rottaongelma" saattaa esiintyä sanojan omassa taloyhtiössä ja siitä syytetään sivullisia, ja syyttelyn kohteeksi valikoituu henkilö joka toimii näkyvästi ja avoimesti. Syyttely ja vainoilu kuitenkin perustuu usein jonkin toisen toimijan toimintaan eikä siinä välttämättä ole kyse lintujen ruokinnasta.

Kaupungissa näkyvissä liikkuvat rotat eivät ole välttämättä "menestyjiä" https://www.salon.com/2022/09/05/meet-the-outcast-rats-those-viral-ostentatious-city-rats-are-weird-loners-in-their-rat-world/ ja ulos painostettuina niitä uhkaavat monenlaiset uhat, jossa ne ovat alttiina kaunahaukan, pöllöjen, varisten, ketun ja mahdollisten muiden eläinten saalistamiselle.

Samaan aikaan tiedämme että kaupungin lintuja vahingoitetaan eri tavoin, niiden päälle päästetään koiria, holtittomia lasirakennuksia (jotka eivät lainkaan uhkaa rottia mutta niiden saalistajia kylläkin) rakennetaan ilmeisestä lintujen törmäysvaarasta piittaamatta, ja kaupunkialue on täynnä lintuja ja muita eläimiä hukuttavia satama-altaita ja suihkukaivoja... Talven aikana kaupungin rottaparatiisiin tulleet pöllöt taas usein kuolevat ravinnonpuutteeseen.

Vahinkoja voi aina tapahtua jolloin eläinten liikkuminen muuttuu ja rotat ilmestyvät vaihtelevassa määrin ruokintapaikoille, ja niihin pitää toimijan reagoida, mutta satunnaisten rottien lintujen ruokinnalla liikkumisiin takertumisen sijaan (ne siis saavat pääelantonsa muualta) pitää myös ymmärtää hyöty esimerkiksi varpusten suojelussa. Varpusille aiemmin ihmistoiminnasta seurannut (hyvälaatuinen) ravinto on ympäristöstä kadonnut, ja se on mahdollista huolellisesti tarjota. Ilmeisesti juuri tämä aktiivisuus luonnon suuntaan on tässä se asia joka aiheuttaa sekaannusta, koska koko yhteiskunta perustuu silmittömälle tappamiselle. Rotat itsessään ovat kuitenkin uhka muille eläimille joiden on tarkoitus ruokinnasta hyötyä, ja niiden pitäminen poissa tai hyötymisen minimointi on toivottavaa myös tältä kannalta.

Joka tapauksessa on helvetin noloa että rotat toistuvasti liikkuvat ennakkona Helsingin kaupungin usein luonnonympäristöä vahingoittavien puistonhoitotöiden yhteydessä, erilaisten rakennushankkeiden aikana, ja jopa niiden *asemakaavoja tai puistosuunnitelmia laadittaessa*.

Miksi ympäristö halutaan valloittaa rotille? Että sitä kohtaan voidaan harjoittaa mielivaltaa?

Luokka: »
Luotu 2022-09-16 09:53 | Muokattu 2022-09-16 09:53
http://raulihaverinen.fi/?id=491