Töölönlahdenpuiston suunnittelusta

Luonnon monimuotoisuus ei tarkoita että kaikkialla on kaikkea. Eri alueilla painottuu erilainen luonto, ja se voi jakautua epätasaisesti. Monimuotoisuuden lisääminen - esimerkiksi tässä tapauksessa luontoshoppailuna alueella jo esiintyvien eläinten kustannuksella - ei automaattisesti johda hyvään (eli "toimivaan") lopputulokseen. Puuston ja kasvillisuuden lisääminen (periaatteiden mukaan puiston itäreunalle painottuneena) lisää myös lintujen törmäysriskiä itäreunan uusien rakennusten laseihin jotka jo ovat kauttaaltaan suuri törmäysriski ja -todellisuus. Helsingin kaupungilla ei ilmeisetsi ole enää "määräysvaltaa" kaikkiin alueella oleviin yksityisesti omistettuihin rakennuksiin, tai ei ilmeisesti halua sellaista ottaa, mutta jollain tavalla sen on otettava tehdyistä päätöksistä vastuu ja pyrittävä vaikuttamaan lintujen lasitörmäyskuolemien ja vammautumisten vähentämiseksi koko alueella jonka rakentamisen tavan se on hyväksynyt. Ja osa lähialueen rakennuksistahan on Helsingin kaupungin omistuksessa tai osaomistuksessa. Vaalittava "kulttuurirakennusten edustanäkymä" kaipaisi hieman lähitutkimusta, jos tässä kulttuurinäkymässä on joku vääristymässä - tahallinenhan tilanne ei ole, eihän?

Puustolla ei pidä korvata olemassaolevia niittyjä. Niityn hoitoa on myös syytä parantaa siten että sitä ei niitetä kokonaan loppukesästä, vaan vähintään jätetään laikkuja loppukesän perhosille, missä voi noudattaa jonkinlaista kiertoa, tai jäsentää hienovaraisempia työvaiheita, mutta mieluiten myös jättää talvehtimismahdollisuus kasvillisuudessa oleville hyönteisille kun nyt kaikki kasvillisuus lähtee kesken kesän, ilmeisesti hyönteisineen kaikkivoivan Staran mukana.

Luontoa ei siis varsinaisesti periaatteiden mukaisesti "turvata" jos vehreyden lisäämisen keskeisenä vaikuttimena on jonkin paikallisen luonnon osan elinolosuhteiden heikentäminen, joka voi heikentää suoraan myös suojeltavaksi aiottua luontoa, koska heikennettäväksi aiottu luonnon osa on ollut osalle muuta luontoa olennainen osa paikallista ympäristöä. Valkoposkihanhet ovat todennäköisesti antaneet muille lajeille suojaa ihmisten mielivallalta, kantamalla paljolti tämän taakan, mutta eivät likimainkaan kokonaan. Myöskään lisävehreys ei välttämättä päädy palvelemaan luontoa, mistä osoituksena ovat erilaiset "hoitokäytännöt" (eräässä toisessa kaupungissa kaadettiin juuri vanhoja puita linnunpesineen kirsikkapuiston tieltä), puiston reunoilla odottavat lasiseinät, ja yleinen kehitys elintasovalon lisäämiseksi ja sävyjen kylmentämiseksi. "Kulttuurin ja urbaanin sykkivän sydämen" on hieman tarkasteltava sykähtelyään eikä se ole terve.

Eläinystävällisestä vesiaiheesta olisi enemmän hyötyä kauempana lahdesta, ehkä ihan muilla alueilla. Kaisaniemessä lahden muoto aiemmin noudatteli hieman tänne suunniteltua ajatusta. Lahtea on sittemmin täytetty täyttömaalla, ja nyt ideaa siirretään radan toiselle puolelle. Historiallisesti tällaista voi tapahtua, mutta eihän Helsingin kaupunki enää tee tällaisia päällekkäisiä töitä pelkästään tekemisen halusta? Urbaaneilla kanavavilla on (pystymuurisina eläinten hukkuma-ansoina) jo puhkottu erinäisiä vanhempia ja uudempia kaupunginosia ja tarvitaanko niitä varmasti kaikkialla? Olisiko vaihtoehtoisesti mahdollista ehostaa näistä hieman ympäristöystävällisempiä?

Reittien osalta "sujuvan läpikulun" ja "hitaamman kuljeskelun" yhdistäminen ei onnistu jos se tehdään yksipuolisesti ensinmainitun ehdoilla. Ensimmäinen ei vaadi että koko alue itsessään on lisääntyvän pyöräliikenteen pääväylä, vaan sitä on syytä ohjata mm. remontista valmistuvalle Mannerheimintielle. Pääväylällä ei nyt näytä olevan mitään nopeusrajoituksia tai hidasteita pahimmilla törmäysriskipaikoilla, joka kohdistuu niin ihmisiin kuin eläimiin.

Alueella on jo kahviloita niin Linnunlaulussa kuin Töölönlahden länsipuolella, eikä uuden kahvilan ole tarpeen sijoittua luontoympäristöksi ajatellulle alueelle sitä ahdistamaan, vaan se voi aivan hyvin sijaita esimerkiksi Töölönlahdenpuiston eteläreunalla tai Makasiinipuistossa. Ellei toivotunkaltaista kahvilatoimintaa sitten saada yhdistettyä itäreunalla jo oleviin rakennuksiin, vai ovatko ne ylipäänsä kaikin puolin paikalle soveltumattomia?

Luokka: »
Luotu 2024-06-25 00:43 | Muokattu 2024-06-25 00:43
http://raulihaverinen.fi/?id=520