Petoeläinlähtöisyys

Tiede on usein väkivaltaista. Väkivallalla saa aikaan erotteluja (ns. maskuliininen), mutta se voi olla myös sumputtamista (ns. feminininen). Luonnosta puhuttaessa ajattelu on petoeläinlähtöistä. Sen tarkoitus on perustella petoeläin välttämättömänä. Vaikka perusteet ovat toiset, olennainen motiivi on kuitenkin, että tällaisen tieteelliseksi kutsutun ajattelun vaatima ilmapiiri ja liikkuma-ala saadaan mahdolliseksi.

Tässä kuitenkin vain lyhyt tekninen huomio.

Jussi Viitala kirjoittaa liiasta lisääntymisestä johtuvasta ruoan loppuunsyömisestä1. Argumenttina tämä ei itsessään päde esimerkiksi siemensyöjiin (linnut), joilla ruokavara on uusiutuva.

Onko myös mahdollista, että kirjoittajan mainitsema loputon kasvu on nisäkkäiden erityisominaisuus2, jossa laji lisääntyy loputtomasti ilman sisäistä rajoitetta ja harkintaa?

--

1 "Jussi Viitalan kolumni: Tekeekö ihminen muulipeurat?" Yle 30.3.2017. Hän myös käyttää ilmaisua "toistivat kauniisti" puhuttaessa populaatioiden kuolemaan johtavista havainnoista. Kauniin kuoleman nostaminen esiin retoriikasta ei ole saivartelua eikä se ole siellä sattumalta.

2 Viitala toki kirjoitti "joistakin" lajeista, ja tekstin pääpaino on ihmisessä.

Luokka: »
Luotu 2017-06-30 17:31 | Muokattu 2017-07-01 12:22
http://raulihaverinen.fi/?id=136