Kirjallisuus

En käsittele aiheita niinkään kirjallisuuden kautta. Tässä kuitenkin jotain teksteissä viitattua kirjallisuutta. Myös muut teokset ovat vaikuttaneet ajatteluuni vuosien varrella mutta en ole etsinyt niihin tarkkoja lähdeviitteitä.

Kirjallisuus:

Ellermaa, Margus (2018): Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017. Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:8. Helsingin kaupunki / kaupunkiympäristön toimiala, Helsinki. < https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-08-18.pdf >

Furtak, Rick Anthony 2005: Wisdom in Love: Kierkegaard and the Ancient Quest for Emotional Integrity. University of Notre Dame Press, Notre Dame.

Hall, Amy Laura 2002: Kierkegaard and the Treachery of Love. Cambridge University Press, Cambridge.

Järvinen, Antero 1991: Linnut liitävi sanoja – Romanttinen tietokirja suomalaisesta lintuperinteestä. Otava, Helsinki.

Lehtinen, Torsti 1990: Søren Kierkegaard – Intohimon, ahdistuksen ja huumorin filosofi. Kirjapaja, Juva.

Liehu, Heidi 1996: "Kierkegaard ja kolmen tason tunteet". Teoksessa I. Niiniluoto & J. Räikkä (toim.): Tunteet. Yliopistopaino, Helsinki, 65–76.

Kierkegaard, Søren --> ks. oma sivu

Marzluff, John M. & Angell, Tony 2005: In the Company of Crows and Ravens. Yale University Press, New Haven and London.

Parviainen, Jaana 2006: Meduusan liike – Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Gaudeamus, Helsinki.

Roberts, Robert C. 1993: Taking the Word to Heart: Self and Other in an Age of Therapies. Eerdmans, Michigan.

Roberts, Robert C. 2003: Emotions: An Essay in Aid of Moral Psychology. Cambridge University Press, Cambridge.

Rowlands, Mark 2002: Animals Like Us. Verso, London – New York.

Rowlands, Mark 2012: Can Animals Be Moral?. Oxford University Press, New York.

Russell, Helene Tallon 2009: Irigaray and Kierkegaard – On the Construction of the Self. Mercer University Press, Macon.

Žižek, Slavoj 2015: Väkivalta. Suomentanut Janne Porttikivi. Kustannusosakeyhtiö Nemo, Vantaa. (Violence – Six Sideways Reflections, 2008–2009.)

Zook, Darren C. 2006: "Kierkegaard's Zoo: Humanity, Nature, and the Moral Status of Animals". History of Philosophy Quarterly 23:3, 263–276.

Zook, Darren C. 2008: "Irony of it All: Søren Kierkegaard and the Anxious Pleasures of Civil Society". British Journal for the History of Philosophy 16:2, 393–419.

Hakuteokset ym.:

The Aubudon Society Master Guide to Birding: 3 Old World Warblers to Sparrows. 2. painos 1985. John Farrand, Jr. (toim.). Alfred A. Knopf, New York (Tokyo, Japan).

ODS Ordbog over det danske Sprog. <http://ordnet.dk/ods>. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Raamattu (1992) <http://www.evl.fi/raamattu/>. Suomen ev. lut. kirkko.

Luokka: »
Luotu 2015-06-22 19:35 | Muokattu 2018-11-11 21:00
http://raulihaverinen.fi/?id=85