Twitter-päiväkirjat

Twitter on hiukan häirinnyt muuta kirjoittamista, vaikka siitä on ollut hyötyä tietojen päivittämisessä. Alla joitakin ehkä luonnoksiksi kelpaavia poistettuja twiittejä, tai sellaisen aiheita. Muokkaan, valikoin ja täydennän niitä ehkä myöhemmin luettavampaan muotoon.

4.12.

Lintujen pesintöjen tuhoajat olivat eilen joukolla liikkeellä. https://hs.fi/kaupunki/art-2000006329557.html Mikään petoeläin- tai poikkeuksellinen luontonäky ei ole auvoisesti ihmeteltäväksi sitä miltä näyttää vaan liikkeellä on muutakin, mm. ihmisen loputon viaton aggressio.

Toisin kuin ostikossa sanotaan, kettu ei myöskään "väijynyt puskissa" vaan kätki jotain, mutta tällaista kai on jo liian banaalia edes kommentoida.

--

Tätä videota on viime aikoina jaettu. https://twitter.com/robcadd/status/1200790732795187203 Valokuvaaja ei lainkaan tajua itse olevansa osallinen tilanteen kiristymiseen, ja jatkaa kuvaamista.

Tässä valokuvassa on avunhuutajakin. Miten tämä luontoharrastus eroaa kukkotappeluista? https://www.123rf.com/photo_122130616_magpie-eating-a-young-fieldfare.html

Nämä ihmisen aiheuttamien katastrofien uhrit on sopeutuvaisesti kerätty näyttelyksi. Opettavaista ja kaunista...? https://twitter.com/CalgaryResponse/status/1199165044665114625

Entä sitten vieraslajit. Paikka "tieteelliselle" tappamiselle?

Liian inhimillistä. Vaikka luonto huomioitaisiin paremmin, parempaan tulevaisuuteen on pitkä matka.

22.11. Mitä tämä siis antaa kasveille? Vai onnistuuko tämä vain kuluttamaan luontoa? Ihmisen kulttuurin onttoutta on että sillä ei oikeastaan ole sisältöä, vaan se kuuluttaa eteenpäin kuolettavuutensa kulkuetta, minne se kulloinkin tuntuu kulkeutuvan. https://yle.fi/uutiset/3-11082412

22.11. Kun lasiarkkitehtuuria katsoo ja taidokkaat lamputukset otetaan mukaan, näyttää ilmeiseltä että ihmiset ovat *yksimielisesti* päättäneet kadota maailmasta ja muuttua roboteiksi. Sääli tänne jääville. https://twitter.com/HelsinkiKymp/status/1197787350836875264

18.10. Voisikohan laidunnustehtävän täyttää vapaasti elävät ihmisen toimesta lähes sukupuuttoon kuollut visentti tai ihmisen sukupuuttoon tappaman alkuhärän korvaamiseen pyrkivä Heckin alkuhärkä? Eli tästäkään tuotannosta sinänsä ei monimuotoisuus ole riippuvainen? Entä muulla tavoin hoidetut niityt? https://twitter.com/KnuuttilaS/status/1185186543889211392

10.10. MTK:n laidunseminaarissa luonnon monimuotoisuus ja maatalous ylipäänsä esitettiin riippuvaisina karjataloudesta. Mistä perinnebiotoopit https://fi.wikipedia.org/wiki/Perinnebiotooppi ovat peräisin, ja mitkä todellisuudessa ovat niiden vaihtoehdot? https://twitter.com/LiisaPietola/status/1181515402779779072

Perinnebiotoopeilta muuhun tuototantoon varattua maata ei tule kaikkea siirtää muuhun viljelyyn tai tuotantoon, vaan luonnon monimuotoisuudelle, ja sitä mahdollisuutta karjatalous vähentää koska se käyttää resursseja moninkertaisesti tuottamaansa ravintoon nähden.

Esimerkki lehtometsien hoidosta. "Lehdot ovat ravinteikkaita kasvupaikkoja, minkä vuoksi lukuisia lehtoja on aikanaan raivattu pelloiksi." https://www.metsaan-lehti.fi/uutiset/luonto/lehtometsaan-raivattiin-lisaa-valoa.html

10.10. Kuinka paljon, rakenteellisesti ja pitkäkestoisesti illuusiolasittaminen oikeastaan ohjaa ihmisen ajattelua; sen omahyväisyyttä, kyynisyyttä ja välinpitämättömyyttä? https://yle.fi/uutiset/3-11012500

10.10. There's presented three things killing birds and nature: light, glass... and people take joy of it. Humans can't do anything right and this is their entertainment. No wonder the desperation. ( "Black cat sitting on light" https://twitter.com/41Strange/status/1181705460790874113 )

30.9. "Innovaatioita, huippututkimusta ja talouskasvua syntyy, kun erilaisia ihmisiä törmäytetään toisiinsa." Törmäyttämisessä syntyy myös ruumiita, ja ihmisen omahyväisyyttä. Lasia riittää. https://www.talouselama.fi/uutiset/ennen-otaniemi-oli-nurmikkoa-ja-parkkipaikkoja-sitten-syntyi-aalto-yliopisto-ja-lansimetro/6c66ebd7-6f24-4e9d-9f0e-8aee69240fa1

29.9. "Exploiting nature? He worships it." Fetisistinen (kuoliaaksi) palvonta on perverssi suhde yhtään mihinkään. https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/sep/19/damien-hirst-review-white-cube-masons-yard-london

https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/sep/22/awed-by-butterflies-but-not-by-damien-hirst-art

27.9. Olen tehnyt keskustan asemakaavoihin pari muistutusta viheralueiden kaventumisesta ja lasirakentamisesta ranta-alueella, mutta Helsingin kaupunkiympäristölautakunta ei näytä vastineessaan vastaavan olennaisiin asioihin vaan lavertelee jotain sivuteemoista. Halveksittavaa.

25.9. Vieraslajien vainoaminen on jokamiehen luonnonsuojelua. "Kertokaa vieraslajiongelmasta myös toisille." Mihin kaikkeen ihmisiä voi masinoida erilaisten talkoiden ja "kansalaistieteen" nimissä? https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sisalto/vuoden-maisemateko-4714

19.9.

Niin paljon on ihminen teknologiansa vanki että rauhoittuminenkin on teknologisen leikittelyn takana. "... ihmiset näkevät luonnon uusin silmin ja rauhoittuvat katsomaan hyvin hidastempoista kokonaisuutta. Tarkoitus on antaa katsojille aikaa rauhoittua." https://yle.fi/uutiset/3-10975132

Kun rotta ottaa ihmisen valtaansa kaikki häiriöksi koettu luonto vainotaan rottana, rottien eduksi; lintujen ruokkiminen onkin rottien ruokkimista... Luonnon vainoaminen johtaa siihen että jäljelle jää vain rotille sopivaa luontoa, rotille sopiva ihmisyys. https://yle.fi/uutiset/3-10976760

15.9.

Rakentajien piittaamattomuus olemassaolevasta luonnosta ylipäänsä. Varpusten elinympäristön voi (täysin tarpeettomasti) tuhota ihmisten kävellessä välittämättä ohi. Sattuipa huvittaa muuttaa kaikki muutaman lasiterassin takia, korvaamatta mitenkään. https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/09/15/ymparistorikoksia-katoilee-esitutkinnassa-sanoo-tutkija-talla-hetkella

Kulttuurin kuvana maalauksissa esitetty lintusymboliikka ei ole mitenkään harmitonta. https://yle.fi/uutiset/3-10944086

Jokainen saalistuksen ihailija ihailee petojaan kulttuurinsa helvetistä käsin. https://kaupunkilinnut.fi/?id=87

14.9. Vaihtoehtoinen näkökulma: "10 vuoden päästä ihmetellään, miksi aikaisemmin syötiin lihaa." Itse tosin pidän riittämättömänä ajatusta lihan "korvaamisesta". Elämänkatsomuksen ja ajattelun tulee muuttua laajemmin. https://yle.fi/uutiset/3-10962263

13.9. Milloin koko resurssihukka loppuu? https://yle.fi/uutiset/3-10966389

12.9. Tuotanto- tai hyötytalousperusteinen petoviha erikseen, mutta "luonnontieteelliselle" lähestymistavalle ei ehkä tule mieleen että saalistusten "neutraaliin" sivusta seuraamiseen saattaa liittyä eettinen ongelma.

11.9. Heideggerin luonto vs. tiede ja teknologia -kritiikin pohjalta tarjotaan kestäviin ekosysteemeihin perustuvaa ajattelua. Mielestäni pelkkä luonnontiede (edelleen tiede) ei riitä vaan on nähtävä uudella tavalla luontosuhteen eksistentiaalisia erityisyyksiä. https://www.newstatesman.com/politics/environment/2019/09/why-our-relationship-technology-destroying-planet

9.9 You have many photographs of bird nests, and some of them you have visited several times. Without knowing better, I'm worried you may accidentally disturb their nesting and cause abandoning of nests or other harm.

3.9. Feissarin käyttäytymisohjeissa puhutaan "asiakkaan" tahdon kunnioittamisesta (§ 4-5). Kaikki ohikulkevat ihmiset _eivät_ ole heidän asiakkaitaan. https://unicef.typepad.com/main/2012/07/tilannetaju-on-feissarin-t%C3%A4rkein-ty%C3%B6v%C3%A4line.html Nämä ihmiset eivät myöskään ole jokin alusta jonka ympäriltä tavoitella muita ihmisiä.

Aug 29 I think that the single most important thing is that – whatever it is they think – they can think it while they're treated for their actual best interest, and not being maltreated or exploited. Even though they're still accommodated, they are free because they're not cheated. https://twitter.com/WildBirdOttawa/status/1167014194702692352

29.8. Raportissa ("Kestävää kaupunkisuunnittelua. Luontopohjaiset ratkaisut maakunnissa ja kunnissa") ei mainintaa esim. rakennuksissa pesivien uhanalaisten lintujen pesintöjen suojelusta. Vain maininta metsälinnuista, ja kosteikoista, ja myös kaupunkiluonnon käyttämisestä lihantuotantoon. Myös ympäristön lasittaminen olisi huomioitava huonona kehityssuuntana.

https://twitter.com/vnteas/status/1166995734966747136
https://tietokayttoon.fi/ajankohtaista/blogi/-/blogs/luonnosta-ratkaisuja-kaupunkisuunnittelun-haasteisiin
https://tietokayttoon.fi/julkaisut/raportti?pubid=URN:ISBN:978-952-287-774-1

Viittaukset:

"Luontopohjaisten ratkaisujen käytännön toteuttaminen maakunnissa ja kunnissa" Paloniemi, Riikka. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:49 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161758

Raportissa "uusin silmin" katsomista ("monitavoitteisuus") on: "Voisiko [] kalojen ja hanhien kasvatukseen [] käytetty kosteikko ja [] laidunniittyalue keskellä kaupunkia olla osa tulevaisuuden ruoantuotantojärjestelmää?" (s.107) Hukattu mahdollisuus nähdä tappamista pidemmälle.

Päättely toimii siten että eläimen arvon laskeminen hyötynä tuottaa aina hyödynnettävän kuolleen eläimen. "Eläimen ei tarvitse aina olla edes villieläin tuottaakseen hyvinvointivaikutuksia -- kotieläimet tai -- laiduntavat lampaat voivat lisätä ihmisten hyvinvointia." (s. 92)

Aug 23 Asenteenmuutoksen pitäisi alkaa ihan läheltä, rakennuksissa pesivien lintujen pesintöjen suojelemisesta: varpunen ja pääskyt ovat uhanalaisia. On ikävää että Helsingissä Kaisaniemen puistossa on uhattuna kaksi varpusyhdyskuntaa remonteissa, ja myös puistoympäristö uudistuksessa.

Aug 22 Tätä se sitten on. Kesän aikana tulivat selväksi ihmisen huolet.

22.8. Sopii kysyä mihin suuntaan varsinaisesti ollaan menossa... Weekend Festivalin jälkeen Flow-viikonloppunakin kuului muistaakseni lauantai-iltana jotain hiljaisempaa paukuttelua, mutta en tiedä mistä. https://twitter.com/flowfestival/status/1155851494668812289 Mielestäni syksyisin aika usein juuri la-iltaisin.

19.8. Kehittäkää #ympäristösuunnittelu'a kokonaisuutena. Jos linnut ovat mielivallan alla rakennus- ja kunnostushankkeissa, vaikka suunnilleen lain mukaan edetään, sopii odottaa että syntynyt paine kanavoituu muillakin tavoin. Vrt luonnostelemani kuntalaisaloite https://kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6571

19.8. "Current rhino horn poaching pressure"... Minkälaisen "paineen" johdattamana #valkoposkihanhi'in kohdistuvat ongelmakokemukset varsinaisesti syntyvät? Eräs metsästysintoilija käytti perusteluna paineen olemassaoloa, että niin *tulee* tehdä. #Helsinki

http://www.maravipost.com/black-rhino-moved-from-sa-to-eswatini/

Aug 18 Less glazing would show the way out for bird. Glass corner looks dangerous in collision point of view too. Instead of dog heroics, people should focus on prevention by avoiding unnecessary glazing and using #birdfriendly glass when needed. https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/broschueren/Bird-friendly%20Building%20engl.pdf

Aug 18 I see that the person passing by a situation where animal is in danger, be it "natural" or "human" origin, is already in some mysterious way involved in the situation. So if it alarms conscience, it's best not let the darker sides of nature make person a cynical voyeurist. https://twitter.com/CarlBovisNature/status/1162653566013759488

Aug 17 "Postmodernin kirjallisuuden subjektit ovat heikentyneessä tai hajonneessa tilassa. Kirjallisuus ei enää kuvaa päähenkilöiden kautta eheää fiktiivistä maailmaa, vaan tilalla on maailmojen runsaus." Olisiko ongelma "henkilössä", vai liian helppo vastaus? https://utupub.fi/handle/10024/1

Aug 17 Samaistavaa kokemusta toisesta ei pitäisi liikaa tavoitellakaan, vaan rajoittaa kokemusta luonnon antamiin hälytysmerkkeihin. On eri tavalla naiivia, narsistista ja saalistavaa tavoitella toisen kokemuksellista haltuunottoa. Kokemus toisesta ei ole vain yksilöiden välinen suhde. https://twitter.com/Rattusrotta/status/1162300418929627137

"Ideologian mukaantuominen" ei ehkä ole tyhjentävä näkökulma. Eläimiä tarkastellaan aina jostain näkökulmasta, jonkin toisen eläimen ehdoilla, ja eri eläimiä eri tavalla arvostaen. Kulttuureissa on aina tavalla tai toisella sisäänrakennettuna jokin eläinsuhteiden järjestelmä. https://twitter.com/oikeuttaelaimil/status/1162349823913275393

17.8.2019 Kissoja vapaana pitävä kissakoiraeläinoikeusveganismi ilmiönä kertoo että suhteissa eläimiin on omistus- ja alistussuhteiden ulkopuolella vielä joitakin kysymyksiä käsittelemättä, ja että ihmisen "empatiassa" on jotain vikaa. #vegaani #kyynisyys #etiikka #lemmikki #empatia #tunne

Jostain syystä (vaihtelevan tasoinen) elokuva Noah (2014) ja erityisesti sen alkupuoli jossa kuvataan kärjistäen keräilijä- ja metsästäjä-ihmisen asennoitumisen erilaisuutta tuntuu harvinaiselta aidon kiinnostavasti ajankohtaiselta elokuvalliselta kuvaukselta.

Mitenköhän turismi- ja kaupankäynti näiden eksoottisia eläimiä kuvaavien kylttien keskellä sopii mihinkään ympäristövastuukysymykseen?

16.8.

Kaikki marjaviljelykset ovat suojattavissa. Miksi räkättirastas ei ole suojeltu laji? #räkättirastas #metsästys @suomenluonto 1/3 https://suomenluonto.fi/uutiset/rastaiden-ampumisesta-tuli-elamysmatkailua/

Muovikate ei sinänsä paljoa anna luonnonympäristölle, mutta viljelysten suojaaminen on lintuystävällisempi viljelytapa. #maanviljely 2/3 https://yle.fi/uutiset/3-10920424

Hyönteisille tarkoitettu kateharso https://google.com/search?q=kateharso&tbm=isch lienee turvallinen myös linnuille. Vanha keskustelu sisältää hyviäkin neuvoja http://masinistit.com/keskustelupalsta/viewtopic.php?f=2&t=16731 kunnes sävy muuttuu @Yleisradio uutisen myötä. Ks myös https://meillakotona.fi/artikkelit/mansikan-kasvatus #lintuturvallisuus #tuholaistorjunta 3/3

16.8.2019 Joskus joutuu tekemään muodollisia jaotteluja niin epämuodolliseen tyyliin, että kokemus omasta suhteesta syntyneeseen tekstiin jää vähän epätodelliseksi. Tämä ei ole ongelma tarinankerronnassa, toisin kuin jos on tarkoitus kuvata juuri todellisuutta, ja suhdetta siihen.

16.8.2019 Jos valtio antaa taiteilijalle teurasjätettä ja käskee leikkiä, taiteilija leikkii. #kulttuuri #tuotanto #taide

(16.16 https://twitter.com/ipeltonen/status/1162098740972400640 Eksistentiaaliselta kannalta kysymyksen täytyy olla isompi kokonaisuus jossa ilmasto ja luonnon monimuotoisuus (tai perinteinen luonnonsuojelu) kulkevat yhdessä henkilökohtaisesti merkityksellisinä elämäntaparatkaisuina. Pelkkä ilmastoon keskittyminen on ihmislajin narsismia.)

15.8.2019 "I am not an animal!" – Spartacus

Aug 15 Samoin kuin minkäänlainen yksilömäärän lisäännyttäminen metsästämistä varten. https://twitter.com/sannejacobson/status/1161932220585693184

15 #Riistanhoito ei voi perustua tappamisen kultivoimiseen vaan sen minimoimiseen. Peuroja on "enemmän kuin koskaan" ja samaan aikaan on "huolehdittava siitä, että kanta pysyy metsästettävänä ja elinvoimaisena". #kulttuuri #valkohäntäpeura https://yle.fi/uutiset/3-10920167

12 Merihanhia metsästetään houkutteluruokinnalta ja siirtoistutetaan metsästettäväksi. "Riistanhoidollinen" ja "kestävä" metsästys voi pyrkiä ainoastaan tarpeettomuuteen, ettei sitä tarvitse tehdä. #metsästys #riistanhoito #aggressio #merihanhi https://suomenluonto.fi/hanhien-elamasta-ja-kuolemasta/

14.8.2019 Mitä kaupungissa voi tehdä jos perseelläänistujaryhmä koirajuoksuttajineen valtaa puistot ja päälleajajaryhmä kadut? Onko pakko mennä kauppaan ja ostaa jotain kulttuurimurhaajien listalta? Vai onko parempi pysytellä sisällä? #kaupunkiluonto #liikenne #kulttuuri #kauppa #Helsinki

14 Not much of urban nature in these designs. "Sustainable" must mean that human tendency to destroy nature is here in "sustained" mode – consuming – not currently active. https://www.planetizen.com/features/105568-trends-community-park-landscape-design-and-planning

14 It's doubly sad that the destruction of #nature does not actually derive from necessities of #production, but from some perverse need in #culture.

14 Non #birdfriendly imagery sold as green. https://twitter.com/OptigreenLtd/status/1161578523074711553

13 Green projects are nice, but glazing in adjacent is not. Just as a detail, non #birdfriendly glass railing at 0:16-0:17. https://twitter.com/wef/status/1160581642613903361 For me this minor unneeded glazing here and there, shows how *fatally* twisted human thinking can be, even when thinking "green".

13.8.2019 Mitä tahansa puhutaan valtion velasta, "jakovarasta", tuottavuudesta, se mikä saavutetaan menee turhaan pelaamiseen ja peluuttamiseen, ja siihen koko hulluus on tarkoitus maksimoida. "Kaikki pelaa!" #yhteiskunta #talous #viihde #kulttuuri #kulutus #urheilu #voittaminen

12.8.2019 Moni itsetarkoituksellinen kulttuuri-ilmiö säilyy edelleen hyväksyttynä mahdollistamansa simputtavan huvittelun jatkumon takia. On täysin väärin ylläpitää käytäntöjä joiden tarkoitus on pitää luontoa ja osaa ihmisistä pilkkanaan ja pelleilykenttänään. #kulttuuri #aggressio

12. Olisiko liian kauaskantoinen idea että ihmiset suhtautuisivat keskinäisen kollektiivisen "rationaalisuutensa" sijaan vakavissaan luonnoneläinten läsnäoloon, ja yksipuolisen kontrollin sijaan antaisivat niiden toimia omien toimiensa luontaisena rajoittimena. https://twitter.com/ipeltonen/status/1160865232903950336

12. Olen kehitellyt ajatusta luonnoneläimet huomioivasta kaupunkisuunnittelusta osana ympäristöä huomioivaa elämäntapaa, joka ei perustu luonnon kontrolliin tai kulutukseen eläintenkään hyötykäyttönä, edes luonnosta vieraannuttavina lemmikkeinä. https://twitter.com/MariPantsar/status/1160826967878512640

Aug 12 Hanhen suruun voi ottaa osaa, mutta itse pidän tuota ihmisihailupuolta vääränä sentimentaalisuutena lajien arvottamisessa, yrityksenä nähdä jokin oletettu ihmiserinomaisuus hyvänä standardina luonnolle, kun näemme mikä ihmistodellisuus tosiasiallisesti on.

Aug 11 Saalistusvetoinen ajattelutapa on yhteiskunnassa aika esillä, ja sitä ylikorostetaan ja myös hyväksikäytetään eri tavoin. Lopputulos on usein kyynistävä, ja syy siihen miksi #ympäristösuunnittelu jää vajaaksi. Monet muutkin luonnoneläimet ja niiden suojelu ovat huomioitavissa. https://twitter.com/maisemasuunnitt/status/1160473265695023104

10 Voimantunto, voimannäyte. Kulttuuriväen hakeutuminen mielikuvitusmaailmaan tulisi kanavoida siten etteivät he ole vaaraksi ympäristölleen. #kulttuuri #aggressio #lasirakentaminen #keinotodellisuus

10 Kulttuurin luonteesta kertoo kulttuurilaitoksen nimenä #Teurastamo: tuotantohelvetti jättää rippeet joilla kulttuurihelvetti voi leikkiä. #kulttuuri #tuotanto #talous #Helsinki #Suomi

10 Minkälaisesta pohjattomasta luontovihasta syntyy kulttuuri-ihmisten halu luonnon turmelemiseen? Toimiiko yhteiskunta siten, että luontoa jota tuotantotalous ei voi tuhota täytyy kulttuurin käydä säännöllisesti lyömässä? #lintuturvallisuus #lasirakentaminen (kuva 2) https://yle.fi/uutiset/3-10823632

9 Ylen toimittaja leikittelee sanomalla "vihaiset linnut saivat lähteä". Mutta attribuoiko hän lintuihin suomalaista lintuvihaa, väittämällä lintuja vihaisiksi, kun juuri suomalaiset ovat jostain vihaisia. Minkälaisen lintusuhteen ilmaus #angrybirds edes on? https://yle.fi/uutiset/3-10915172

Aug 9 Siihen voi olla eri syitä, leikittelyä tai tietämättömyyttä että asioilla on konkreettisia seurauksia tai taustoja, tai sitten hallintotyyppisiä opittuja kuvitelmia asioiden "hoitotavoista". Ja sitten täysiä törkeyksiä...

9 Suomalaisten suhde lintuihin, tai se mikä määrittää suomalaisten suhdetta lintuihin. Paisutettu teollisuus merkitsee että jos linnut ovat peliä, kaikki merkityksellinen on suomalaiselle peliä. Ja tapa suhtautua suomalaiseen on pelätä. Hän ei enää ymmärrä. https://yle.fi/uutiset/3-10911029

Aug 9 Don't they find other insects more available when it's warm? Or berries at this time of year. But to give them dog food? Sounds nasty to make birds dependant on meat industry. I occasionally give them self-made mix of grains, vegetable oil, and other seeds. https://twitter.com/nickyforvictory/status/1159383253255671808

Aug 8 Don't be sad. In my opinion people are too much into technological issues, and already forget what's most important. Birds must be kept out of all possible human fussing. I wonder if the cameras are any good in the long run. I occasionally take a look but usually avoid. https://twitter.com/RauliHaverinen/status/1159342770743586816

9 Edellisen hallituksen aikana kuultiin paljon jakovarasta, että sitä ei ole. Kun katsotaan minkälaista resurssihukkaa lihatuotanto on, on yllättävää että tämä yksityiskohta pelkästään laskennallisena seikkana ei kiinnosta ketään. #talous #tuotanto #ylijäämä

Aug 7 Luonnon halveksunnan ohella, koiraongelmaan pitäisi jo suhtautua vakavasti, eikä niillä pitäisi ratkaista enää yhtään kysymystä. Koiria on liikaa, ja niiden vaikutuksesta on väärä käsitys: ihmiset tulevat suuruudenhulluiksi ja vastuuttomiksi, sekoavat ja luulevat mitä sattuu.

Aug 6 Viattomuus on tavallaan kaunista, mutta se julmuuden määrä jolla sitä ylläpidetään voi olla valtava. Yrittäkää tyytyä hieman vähempään kuin täydellisen kontrolloituun ympäristöön - ette ehkä ole tyytyväisiä siihenkään. *Tämä* ongelma ei rajoitu tai pysähdy valkoposkihanhiin. https://twitter.com/merjamahka/status/1158698509807304704

Aug 6 Koiravetoinen pakkomielteinen aggressio ei toimi ratkaisuna, vaan synnytettyä rakennetta on tarve käyttää muualla. Koiria on muutenkin liikaa kun ilon saa luonnosta. Viherympäristöjen mielekäs kehittäminen on parempi nähdä ympäristökysymysten ja -ajattelun kokonaisuuden kannalta.

Aug 6 Mm. katualueet ovat täynnä lasitettuja terasseja joten jos nurmialueiden ensisijainen käyttötarkoitus on piknik, aika yksipuolista elämää täällä eletään.. ja nurmet edelleen *ovat* käytettävissä. Virkistymistapoja on erilaisia - enkä sinänsä vastusta viheralueiden *kehittämistä*.

Aug 6 Merkityksellinen suhde luontoon ei ole kuoleman ihailu vaan oman lajityypillisen hyökkäävyyden havainnointi, #etiikka ja #merkitys. #Kuolema ei ole menestys, vaan #epäonnistuminen – se on taantumista. 2/2

Aug 6 #Ravintoketju luontosuhteen lähtökohtana on pinnallista #biologia'n uskonnollistamista. Siinä "korkeimmalla" ei ole "ylevä" lihansyöjäpeto, vaan yhtä hyvin tämän viran toimittavat hyönteiset. 1/2

Aug 5 Kaikille pitäisi olla jo nähtävillä millaista kohtuuttomuutta tämä massatuhoajattelu edustaa. Jään kauhulla odottamaan toimivia järjestelyjänne, vaikka... nehän ovat jo täällä. https://twitter.com/RauliHaverinen/status/1138802426318921728 Aug 5 Itse en kaipaa "viihtymistä" enkä välitä koiristakaan, vaan ihmisistä häiriötöntä tilaa, vähäistäkin. Ympäristöt voivat huonontua monella tavalla kun luonnoneläimiä ei oteta positiivisella tavalla huomioon.

Aug 5 Mihin laitetaan ylijäämä joka luontoa vainoamalla on saatu? Luonnon vainoamiseen? #elämä #kulutus #tuotanto #talous #viihtyvyys

Aug 5 Te siis tosiaan ihan pokkana lasitatte minkä tahansa luontoympäristön, ettekä välitä siitä linnuille aiheutuvasta vaarasta, tai siitä mitä muita seurauksia sillä voi olla niiden elinympäristöjen kaventumisena? #ympäristösuunnittelu https://twitter.com/ARK_Review/status/1158340875321335814

Aug 5 Replying to Jos kuva oli lauantailta, silloin oli viileä päivä, n. 17-18 astetta, kuvassakin pilvistä. Vastaavassa hengessä iltalehden toimittaja kirjoitti valituksensa kun ilmeisesti kyse oli vesikasvillisuudesta... Tällainen havainnoinnin kaventuminen johtuu juuri koira-ajojahdeista.

Aug 4 People using aggressive methods on controlling #nature should use all that time of enthusiasm in developing methods to be able NOT to use any #aggression, all efforts, #failure after failure. We actually have that time, if we just wanted to.

Aug 4

There's something *fatally* wrong with ecological thinking when people say building "blends into its environment" while having extensive bird-killing glazing. https://inhabitat.com/this-solar-powered-home-in-brazil-blends-into-its-environment-with-a-massive-green-roof-and-an-open-air-ground-floor/

Bird-killing glazing is nothing "natural". Water is also bordered with glass walls and is not accessible for wildlife. "Stunning", yes. https://inhabitat.com/stunning-solar-powered-home-in-singapore-melds-with-adjacent-botanic-gardens/

Aug 4 Glazing everything may be even too tranquilizing to birds... https://twitter.com/BMIUKandIreland/status/1158007237111111682

Aug 4 Kuuluvatko vainopellot ja koirapartiot Helsinkiin, vai onko olemassa luontoystävällisempi kaupunkirakentamisen ja -elämisen tapa? Helsingin yliopisto kaupunkirakentajana. #valkoposkihanhi #lasirakentaminen #Helsinki

Jul 26 Tätäkin rauhan aikaa saattaa tulla vielä ikävä. #valkoposkihanhi #luontosuhde #ympäristösuunnittelu #lehdistö #Helsinki

Aug 2 I didn't find what was done to these 45 House Sparrows after the experiments (if any survived) https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2019.1051 but it may be noteworthy that eg. sciencedaily has topics "Pests and Parasites" and "Invasive Species" linked to their article) https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190724111123.htm https://twitter.com/RASC_LPA/status/1156629809855754241

-----

Jul 30 Onko Helsingin koiratilanteesta käyty keskustelua? Määrä kasvaa, eikä niille voi antaa olettamiansa seriffinvaltuuksia ympäristössä. Myöskään organisoidut koirapartioinnit eivät ole niin eristettyjä toimenpiteitä kuin ajatellaan.

Jul 30 En tiedä mitä ehdotuksen katsottiin ilmaisevan, mutta kolmelta seinältä lasitettu valaistu tila edustaa lähinnä tällä hetkellä muodikasta luonnonhalveksuntaa https://www.safa.fi/kilpailu/porin-aarre-satakunnan-museon-laajennus/

Jul 29 @helsinkiuni joka aloitti #valkoposkihanhi'en #vaino'n voisi siirtää ongelmallisimmat tutkimuspeltonsa parempaan paikkaan, ja @helsinki voi tarvittaessa käyttää peltoaluetta rakentamiseen luontoalueiden sijaan. Onko kaupunkiympäristö hyvä paikka laajamittaiselle vainolle?

Jul 29 Tämä on selvää, vaikka @helsinkiuni voisi arvioida asiaa laajemmin itse. Tässä tapauksessa olen siis enemmän kiinnostunut yliopistosta instituutiona, sen tavoitteista ja vaikutuksista – se kun mielellään esiintyy asiantuntijana asiassa kuin asiassa... Mitä se on rakentamassa?

Jul 27 Tämäkö on se #kaupunkiluonto jota halutaan ja kannatetaan?

Jul 20 This glassing is just terrible for birds... https://twitter.com/shelbyroofs/status/1152266854028783617

Jul 18 Erilaisten kaikkialle ympäristöön leviävien lasikaiteiden, -rakenteiden ja jopa -seinien lisääntymisen myötä tilanne lasirakentamisessa alkaa olla epäterve. Asiaan tulisi puuttua MRL:ssa @kaupunkilinnut . http://sarela.fi/wp-content/uploads/2019/05/Screen-Shot-2019-05-06-at-10.04.21-AM.png https://asuntoreformi2020.fi/storage/upload

Jul 18 Kysymys asioiden yhteyksistä. #Helsinki #Afrikka #Amazon #metsästys #sademetsä #kauppa

Jul 17 Eli heijastavassa seinässä ainakin peilikirkkaimman vaiheen himmentäminen tms. auttaa turvallisuuteen (linkin kuva 2), samoin läpinäkyvä lasiseinä voi kaivata riittävän tiheitä näkyviä elementtejä (kuva 3). Talohan on myös puistoalueiden ympäröimä.

Jul 17 Personnel pointlessly follows the second beaver with camera and blocks it's safe exit from the store. https://twitter.com/gow_derek/status/1151395245134950400

Jul 11 Your other designs are just wonderful, but I only hope bird-safe glass used on those community rooms. https://twitter.com/GreenRoofShelt/status/858762051858157568

6.7. not to celebrate bird-hazard building structures, and then not to make art of dying in bushes. Humanity...? https://twitter.com/dezeen/status/1147263897117892608 https://twitter.com/justsavebirds/status/1147491057082535937

Jul 3 I'm still contradicted with Jorge Luis Borges – is he just playing, but:

"the dead is not a dead man: it is Death -- we have distributed like thieves the wealth of the nights and days" https://juandahlmann.wordpress.com/2010/06/30/borges-month-fervor-de-buenos-aires-1923-luna-de-enfrente-1925-cuaderno-san-martin-1929/

Jul 2 With that smile and that thing in your hand, say someone to keep their cats inside?! https://twitter.com/ShakerLakes/status/1145762162905944071

Jul 1 Kuuluvatko varpuset #kulttuurimaisema an #Kaisaniemenpuisto ssa? 1/2

Jul 1 Kuuluvatko lasihelvetit #kulttuurimaisema an mm. #TarjaHalosenPuisto ssa? 2/2

Jun 29 Säätytalon puistoon tuotiin juhannuksena (kiinni oleva) #kissa ja se laskettiin ensin parin metrin päähän mustarastaasta jota osoitettiin sormella, sitten mm. sepelkyyhkyjen viereen jotka joutuivat lähtemään. Sen jälkeen jankattiin "mikä se ongelma on", jne. #kaupunkiluonto

Jun 28 Millä tavalla ympäristöystävällisyys on tarkoitus huomioida kunnostuksissa? On esimerkiksi rakennuksia joihin näyttää törmäävän paljon lintuja, ja toisaalta rakennuksia joiden kunnostuksissa hyvässä sijainnissa ja suojeltavissa olevat varpusten pesinnät ovat uhattuna. https://twitter.com/MikkonenTuija/status/1115878307843706881

Jun 30 Toinen kysymys on miten ekologinen kompensaatio, ja mielekkäät korvaustavat, tulee tässä arvioinnissa kyseeseen. Pesintöjen osalta esimerkiksi #Kaisaniemenpuisto n eteläreunassa ovat kaikki pesäpaikat katoamassa remonteissa (arviolta 25-30) @SKTeatteri @SocSciHelsinki 1/2

Jun 30 Lasirakennuksista vastikään suojellulta ja peruskorjatulta @hktfi olen alkukesästä löytänyt useammalla käynnillä kuolleita lintuja tai merkkejä ikkunatörmäyksistä. MRL itsessään mahdollistaa monenlaista kuten @PadelHelsinki keskellä luontoympäristöä. 2/2

Jun 29 While greenroofs are becoming more common, something should be done to the glass structures in adjacent, for birds. https://twitter.com/HattieHartman/status/1124335687069782017

Jun 28 Katsoin että teillä on lasisia #padel-kenttiä luontoympäristöissä. Niiden lintuturvallisuus huolettaa. Ks. esimerkki ulkomailta http://cataloniabirding.com/avoidable-impact/

Jun 24 Aggression in nature is not aggression of individual or (for) species, but responding to (against) the pressure of environment as it is, based on species related features. Aggression may not be targeted against individual or species where it seems to, but what's _between_ them.

Jun 20 2/2 ... kuvioidun tai muuten peitetyn lasin ohella sisäänkäynneissä voisi suosia viherkattoja. #myundergroundhelsinki @kaupunkilinnut

Jun 18 Erilaista lasirakennetta ilmestyy kaupunkikuvaan jo siinä määrin, että toivon sisäänkäyntien (lasisia laatikoita) ja alikulkujen yhteydessä (ylikulussa joskus lasikaide) harkintaa lasin tarpeellisuuteen, tai mahdollisuutta sen kuviointiin. #myundergroundhelsinki @kaupunkilinnut

Jun 17 Viherkatot ovat hienoja, mutta kun lasiseiniä ja -ikkunointeja sekä viherkasvillisuutta yhdistellään, huomioidaanko lainkaan siitä linnuille aiheutuvaa turvallisuusriskiä? https://twitter.com/Rakennustieto/status/1139865265456537603

Jun 15 Don't judge #4 yet? I had few years ago house sparrow around for several years whose breast had only very few feathers at best and sometimes just bald skin. https://twitter.com/CarolnWilkie/status/1139405599744000001

Jun 11 Puluturvallinen @tanssintalo ? https://yle.fi/uutiset/3-10826589

Jun 11 Ei kai täällä ihan oikeasti aleta lasittamaan viherympäristöjä ja laiteta linnuille törmäysesteitä. Tuo "Kolme pihaa" on täysin perverssi. Tämäkö on käsitys "elävöittämisestä"? https://twitter.com/UllaSalmela/status/1138298646338920449

Jun 8 Context remains obscure, but presenting them struggling like this in unnatural environment seems a bit arrogant... https://twitter.com/joelsartore/status/1136974773345558529

Luokka: »
Avainsanat: , ,
Luotu 2019-09-25 18:45 | Muokattu 2019-12-04 21:27
http://raulihaverinen.fi/?id=427