Eksistentiaalisuus

Kun välittyneisyys lähenee olemassaoloa kokemuksellisena kenttänä, ristiriita viittaa sen osittaisuuteen ja teknisyyteen, ja pyrkii järjestelemään sitä.

Oleminen on rajattua kokonaisuutta jossa se pyrkii pois välittömästä sitoutuneisuudestaan tai vakiintuneisuudestaan (estetiikka), ja näkemään yksilön olemassaolon merkityksellisyydessään (etiikka). Tässä oleminen asettuu ymmärrykseen rajoittuvuudestaan ja järjestyneisyydestään jonka se saavuttaa välittyneisyyden ja ristiriidan kautta, ja jossa se asettaa esimerkiksi rajat elämään pettymiselleen - toisaalta myös yhteisöllisyys ja rakkaus voivat auttaa yksilöä suuntautumaan olemisessaan jos sen rajat uhkaavat hämärtyä.

Humanistisin termein oleminen vastaa suunnilleen ihmisarvoista elämää, olemassaolo selviytymistä. Kyse on kuitenkin enemmän sisäisestä kokemuksesta, eikä olennaisesti taloudesta, "perustarpeista" tai edes "hyvinvoinnista".

***

Olemisen käsitteellistämisessä tulee esiin kysymys, missä määrin siitä voi tehdä järjestelmää (Kierkegaard). Tämän voi nykyään nähdä askeleena koneistumiseen, mutta se on myös rajojen asettamista perinteisemmässä merkityksessä. Teknologia on realiteetti, ja senkin joutuu kohtaamaan. Tässä suhteessa analogiat ja assosiaatiot liikkuvat konemaisuuden ja luonnollisuuden väleillä, mutta tämä tarkastelu liittyykin enemmän välittyneisyyteen ja ristiriitaan jossa oleminen on jo liukunut tai liukumassa olemassaoloon, tai ristiriidan termein: järjestyneisyyden vakiintuneisuus on taantumassa (välittyneisyydessä tämän voisi ajatella painautumisen koosteisuuden kaoottisuutena).

Yleisenä kysymyksenä voisi olla missä määrin on mielekästä pyrkimys koko olemisen käsitteellisten suhteiden järjestämiseen, tai vain löytää tarvitsemansa välittömät kiintopisteet, jolloin systeemiin sovittumattomien käsitteiden liikkuvuuskin tulee esiin.

***

Oleminen on se seikka, että mikään olemassaolon paine ei saa käyttäytymään juuri tietyllä tavalla, vaan aina on tilaa valmistella jotain muuta (suunnittelu, juoni, taktikointi, suojautuminen), toisaalta siten voi kadottaa olemisen kontaktin olemassaoloon jollain muulla (ansoittavalla) tavalla.

Luokka:
Luotu 2018-06-28 16:41 | Muokattu 2018-07-27 13:01
http://raulihaverinen.fi/?id=310