Merkki ja merkitys

Laulamattomaksi tiedetyn latvuskerttulinaaraan laulun löytymisestä:

"It’s important to put these findings out there because you might encourage others to look for female birdsong," Benedict says. "Once you start looking for something, you might realize it's not as rare as you think." Female Cerulean Warblers Chirp Away at Birdsong Stereotypes

Ihminen ei välttämättä kuule (tai hänelle ei osoiteta) merkkiä koska hän ei ole tiennyt myöskään sen merkityksestä. Kun ihminen sitten kuulee merkin, seuratessaan lopulta merkkiä hän ei välttämättä huomioi että sillä on (ja on koko ajan ollut) myös joku merkitys. Mitä siis merkitykselle tapahtuu kun ihminen alkaa seurata merkkiä?

***

Heidegger, luonto vs. tiede ja teknologia... Why our relationship with technology is destroying the planet (Aaron James Wendland)

Artikkelissa Heideggerin tiede- ja teknologiakritiikin pohjalta tarjotaan ratkaisuksi kestäviin ekosysteemeihin perustuvaa ajattelua. Tämä on edelleen luonnontieteellistä. "Ekosysteemin" sisällä ihmisen täytyy edelleen nähdä "eksistentiaalinen" osallisuutensa ja olemassaolon merkitys siten että olemassaolo ei hautaudu saalistuskyynisyyteen. Jos emme enää käytä valtaa luontoon, emme ole hyväksikäyttäjiä, mutta jäämme sivustakatsojiksi. Jos olemme luonnon osa, olemme luonnon osapuolisia, osallisia. Meillä ei ole erillistä neutraalia näkökulmaa vaan ainoastaan se jonka voimme luonnon vuorovaikutuksessa ja sitoumuksissa muodostaa. Osallisuus muodostuu erityisesti eri eläinsuhteiden erityisyydessä, jotka täytyy myös nähdä uusilla tavoilla.

Luokka: »
Luotu 2019-09-10 12:27 | Muokattu 2019-09-12 00:32
http://raulihaverinen.fi/?id=426