Neutraali | Eksistentiaalinen

"Neutraalin" (vrt. "objektiivinen", "yleinen") kuvauksen etu on että se kuvaa vaivattomammin ongelmattoman toimintamallin toteuttamisen, sen haittapuoli on että se on yleistettynä joko liian ihanteellinen tai kaavamainen, eikä ota huomioon tilanteiden erityislaatua. Neutraali myös perustuu aina johonkin taustatekijään, jota ei tuoda erityislaatuna esiin, vaan oletetaan "normina".

"Eksistentiaalisen" kuvauksen etu on että se tuo esiin käytännön tilanteiden ongelmakohtien ja suhtautumisvariaatioiden koko kirjon. Ongelma voi olla sen huono lähestyttävyys, ja se että se tuo esiin "kaikki" ongelmat kerralla. Toki senkin esittämä näkökulma on rajattu, mutta se olettaakin että toimijan on itse edettävä ongelmassa, tilanteessa joka tuo eteen ongelmia.

Neutraali kuvaus ei välttämättä anna vastausta jos toimija kokee epäonnistuvansa, vaan odottaa että toimija edustaa, edustaa ja edustaa täysin epäonnistuneenakin. Eksistentiaalinen sen sijaan antaa kaikin keinoin ymmärtää että epäonnistumisen tila on perustava, mutta sitä ymmärtämällä on mahdollista löytää ratkaisuja.

Luokka: »
Luotu 2019-03-22 17:26 | Muokattu 2019-03-22 18:16
http://raulihaverinen.fi/?id=396