Populismi | Retoriikka

Miksi populismi?

Populismi | Tiede

Suhteessa tieteeseen tai "perusteltuun mielipiteeseen" vallan perustana, populismin voisi ajatella edustavan retoriikkaa ja sofistiikkaa. Ikäänkuin tiede olisi valtapyrkimyksistä vapaata siten että sillä ei olisi periaatteellista ja käytännöllistä lähtökohtaa, tavalla joka kadottaa jotkin ilmiöt näkyvistä. Jälkimmäisen suhteen ongelmat eivät siis ole myöskään siellä mistä niitä tässä kontekstissa tavallisesti etsitään.

Kätkeytyneisyys | Todellisuus

Edelliseen viitateen "totuusarvoa" olennaisempi kysymys on ehkä kuitenkin se mihin populismi varsinaisesti pyrkii. Ilmiöiden katoaminen näkyvistä ja totuusarvo ovat toki toistensa kääntöpuoli.

Populistinen retoriikka alkaa ja voimistuu kun käy selväksi että "perusteltu" ja "oikeutettu" valta on täynnä epäoikeudenmukaisuutta, valheita, junttaamista ja pelailua, ja jonka poukkoilun tahdissa elämä käy epämielekkääksi (suhteessa mukavuudenhaluun joka on "realiteetti").

On selvää että populismi ei pysty ratkaisemaan näitä kysymyksiä, vaan pyrkii opportunistisestikin oikeuttamaan itsensä "tasaveroisena" osapuolena. Tähän tasa-arvoisuuteen asti se onkin oikeutettua (jos sille siis tämä idioottimaisuuden tasa-arvo tosiaan kelpaa) mutta kaikki tämän päälle tuleva on sen ahneutta jolla se osoittaa tyhjyytensä, selkärangattomuutensa ja epärehellisyytensä.

Populismi | Retoriikka

Mitä populismi on suhteessa retoriikkaan? Kaikki poliittinen keskustelu on epärehellistä asioiden vääristelyä perustalta jossa ne eivät voi edes näyttäytyä oikein. Ja se perustava ongelma on väkivalta. Asioiden itsensä kannalta tämä pelikenttä on elinkelvoton, ja sen prosessin lopputulos on kelvoton pragmaattinen vääristymä jolla ihmiskunta kampeaa itseään johonkin.

Ja tämä on se syy miksi populismi: vallalta puuttuu ja on puuttunut perusta - se on pragmaattinen asiaintila joka ei olennaisessa merkityksessä vastaa ihmisten "tarpeisiin" (ainakaan itsensä legitimoimisen jälkeen). Ihmiset eivät tietenkään ole tässä vain viaton uhri, vaan ihmiset eivät edes itse tiedä tarpeitaan (asioita jotka todellisuudessa ovat heille tärkeitä) vaan ohjautuvat sen mukaan mitä joku saa havaittavaksi ja antavat pintyttää siihen itsensä.

Retoriikka on keino avata joitakin pinttyneitä näkökulmia, populismi tekee tästä välittömästi vallan välineen.

Luokka: »
Luotu 2018-10-22 14:31 | Muokattu 2018-10-22 16:10
http://raulihaverinen.fi/?id=357